Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo
Rozwój sektora rybackiego

Ułatwienie procesu składania wniosków o dofinansowanie z PO „Rybactwo i Morze” jest celem podpisanej 30 lipca przez prezydenta RP ustawy dotyczącej rozwoju sektora rybackiego. Ustawa zakłada rozszerzenie kompetencji ARiMR związanych z wdrażaniem Zintegrowanej Polityki Morskiej UE oraz w zakresie pomocy technicznej. ARiMR będzie instytucją pośredniczącą oraz zarządzającą w przypadku części priorytetów tego programu.

Nowelizacja ureguluje także akty prawne na poziomie rozporządzeń, które mają doprecyzowywać katalog beneficjentów pomocy, a także określać tryb, warunki, terminy oraz szczegółowe wymagania, jakie powinny zawierać umowy o dofinansowanie. Ponadto nowe przepisy określają zasady kontroli beneficjentów oraz zwrot środków nadpłaconych, naliczonych niewłaściwie lub źle wykorzystanych. Ustawa określa limit pieniędzy, które mogą być przyznawane w ramach PO „Rybactwo i Morze”, który umożliwi realizację sześciu priorytetów. Pomoc obejmować będzie nie tylko wsparcie sektora rybackiego, ale też rynek rybny, kontrolę i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz Zintegrowaną Politykę Morską. Oprócz rybołówstwa morskiego wsparciem będzie objęte rybactwo śródlądowe, akwakultura oraz w niewielkim zakresie przetwórstwo.

Na wsparcie sektora rybackiego Polska otrzymała z EFMR ponad 531 mln euro, co łącznie z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ponad 710 mln euro.

Ustawa weszła w życie 30 sierpnia.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat