Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo
Zmiany w ustawie o nasiennictwie

3 grudnia Sejm znowelizował ustawę o nasiennictwie, która wdraża przepisy unijnych dyrektyw z 2014 r. w sprawie wymagań etykietowania, plombowania i pakowania materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych oraz roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców; rejestracji dostawców i odmian oraz wspólnego wykazu odmian;  wymogów dotyczących rodzajów i gatunków roślin sadowniczych.

Przepisy te mają być stosowane przez państwa członkowskie od 1 stycznia 2017 r.

Nowelizacja umożliwi też wpisywanie do Krajowego Rejestru Odmian Roślin Uprawnych gatunków, które nie są objęte przepisami UE, a są tradycyjnie uprawiane w Polsce. Dodatkowo ustawodawca proponuje wprowadzenie przepisów umożliwiających łatwiejsze wpisywanie do Krajowego Rejestru odmian regionalnych i amatorskich oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych. W projektowanych przepisach chodzi też o zmianę definicji materiału siewnego kategorii „elitarny” oraz uzupełnienie krajowych wymogów związanych z rejestracją odmian, wytwarzaniem, etykietowaniem, plombowaniem oraz pakowaniem materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych. W projekcie noweli zaproponowano także zniesienie opłat za rejestrację odmian roślin regionalnych i amatorskich.

Nowe przepisy ograniczą koszty działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jak wyjaśniło CIR, chodzi o wprowadzenie możliwości dokonywania oceny cech zewnętrznych roślin przez akredytowanych kwalifikatorów. Projekt wprowadza również zmiany porządkowe do ustawy o ochronie roślin, aby zapewnić jej spójność z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej.

Nowelizacja powinna wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat