Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo
Projekt ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Agencja Nieruchomości Rolnych zostanie połączona z Agencją Rynku Rolnego w jeden Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – zakłada przyjęty 17 stycznia przez rząd projekt ustawy autorstwa resortu rolnictwa.

KOWR – jak przypomina Centrum Informacyjne Rządu – będzie wykonywał zadania realizowane przez połączone agencje, jednak większość zadań związanych z płatnościami zostanie przejęta przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR stanie się jedyną polską agencją płatniczą, w ramach której realizowane będą płatności w ramach WPR, natomiast KOWR będzie odpowiedzialny za programowanie rozwoju polskiej wsi oraz gospodarowanie nieruchomościami rolnymi pozostającymi w zasobie Skarbu Państwa. KOWR będzie zajmował się także doradztwem rolniczym oraz uczestniczył w programowaniu urbanistyczno-planistycznym w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich. Do zadań nowej instytucji będzie należało wspieranie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie handlu żywnością, realizacja unijnego programu „Owoce i mleko w szkole”, monitorowanie rynku cukru, wydawanie pozwoleń na import i eksport żywności do i z krajów pozaunijnych. Ponadto, rząd będzie mógł powierzyć KOWR realizację innych zadań związanych z funkcjonowaniem rynków produktów rolnych i żywnościowych.

Za likwidację ARR i ANR oraz utworzenie KOWR odpowiedzialny będzie pełnomocnik powołany przez ministra rolnictwa. Planowane jest zmniejszenie liczby zatrudnionych w obu agencjach o 30 proc. – w KOWR ma pracować ok. 1800 osób. Rząd zakłada, że w ciągu 11 lat oszczędności związane z likwidacją agencji wyniosą 1 mld 264 mln zł. Natomiast wydatki na wdrożenie nowych systemów informatycznych – 169 mln zł.

Ustawa ma wejść w życie 1 lipca br., z wyjątkiem części przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dacie ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat