Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Prawo
Nowe zasady uboju zwierząt

W III kwartale br. Rada Ministrów planuje przyjąć projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, który wprowadzi do polskiego porządku prawnego przepisy wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

Projekt został opracowany przez Rządowe Centrum Legislacji na podstawie założeń przyjętych przez Radę Ministrów w 14 sierpnia 2012 r. Prace nad projektem zostały wstrzymane w związku z toczącym się postępowaniem przez Trybunałem Konstytucyjnym. W uzasadnieniu do wyroku w sprawie K 52/13 z 10 grudnia 2014 r. TK uznał za niezbędne zasygnalizowanie konieczności podjęcia niezwłocznych działań ustawodawczych mających na celu dostosowanie ustawodawstwa o ochronie zwierząt do rozporządzenia nr 1099/2009. Zgodnie z opinią TK, ustawa o ochronie zwierząt w zakresie w jakim normuje ubój oraz uśmiercanie zwierząt, wkracza w materię poddaną szczegółowej regulacji w rozporządzeniu nr 1099/2009. Szereg postanowień ustawy o ochronie zwierząt nie odpowiada standardowi oraz terminologii tego rozporządzenia, mimo że jest ono stosowane już od 1 stycznia 2013 r.
Zgodnie z projektem nowelizacji, wojewódzcy lekarze weterynarii mają organizować szkolenia dla personelu zajmującego się ubojem zwierząt, tak by przy uśmiercaniu nie powodować u nich niepotrzebnego bólu. Podmioty gospodarcze zajmujące się ubojem zwierząt muszą je utrzymywać w czystości, w sposób uwzględniający ich zwykłe zachowanie. Trzeba im dostarczać paszę i wodę. Ogłuszone zwierzęta muszą pozostać nieprzytomne do śmierci, z wyjątkiem zwierząt poddawanych ubojowi według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne, pod warunkiem, że ubój ma miejsce w rzeźni.

Osoby, które dokonują uboju zwierząt poza rzeźnią do własnej konsumpcji nie muszą odbywać szkolenia w tym zakresie. W projekcie noweli czytamy jednak, że powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł organizować bezpłatne szkolenia dla takich osób.

Zgodnie ze zgłoszoną do projektu autopoprawką, kto będzie zabijał, uśmiercał bądź dokonywał uboju zwierząt niezgodnie z prawem będzie podlegał karze pozbawienia wolności do lat trzech.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat