Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo
Co może komornik

W Dzienniku Ustaw z 18 lipca ukazało się znowelizowane rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 5 lipca w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, które nie podlegają egzekucji sądowej.

Rozporządzenie weszło w życie 31 lipca. Tym samym straciło moc rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 16 maja 1996 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej.

Nowe przepisy dostosowują prawo do obecnych warunków i sprawiają, że działalność komorników będzie bardziej przejrzysta. Określają dokładnie zakres egzekucji komorniczej, np. rolnika nie można pozbawić stada podstawowego. Egzekucji nie podlega też nadwyżka inwentarza żywego ponad stado podstawowe oraz inne przedmioty, jeżeli komornik, po zasięgnięciu opinii izby rolniczej właściwej ze względu na położenie gospodarstwa rolnego dłużnika, uzna je za niezbędne do prowadzenia tego gospodarstwa. Jak to wygląda w praktyce? Komornik, w terminie trzech dni po dokonaniu zajęcia musi wystąpić do izby rolniczej z wnioskiem o wydanie, w terminie 14 dni, opinii na ten temat. Do czasu wydania opinii komornik wstrzymuje się z dokonaniem czynności egzekucyjnych dotyczących nadwyżki inwentarza oraz przedmiotów. W razie uznania ich za niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego komornik musi umorzyć postępowanie egzekucyjne w tym zakresie.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat