Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo
Nowelizacja Prawa łowieckiego za rok

W odpowiedzi na zapytanie zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych o zmianę ustawy Prawo Łowieckie, Departament Leśnictwa Ministerstwa Środowiska przedstawił wyjaśnienie:

„Minister Rozwoju i Finansów przygotował projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018. Obecnie po pierwszym czytaniu w Sejmie (druk sejmowy 1945) został on skierowany do Komisji Finansów Publicznych. Projekt przewiduje przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie o kolejny rok. Nowy planowany termin wejścia w życie ww. ustawy to 1 stycznia 2019 r.

Zapewniamy też, że na etapie projektowania ustawy budżetowej na kolejny rok minister środowiska występował do ministra rozwoju i finansów z zapotrzebowaniem na środki finansowe niezbędne do realizacji nowych obowiązków w zakresie szacowania szkód i wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne wynikających z ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie na potrzeby zarówno wojewodów jak i Funduszu Odszkodowawczego. Jednak wysokość środków niezbędnych do zapewnienia realizacji ww. obowiązków od dwóch lat przekracza możliwości finansowe budżetu państwa.

Odnosząc się do kwestii zakończenia procesu legislacyjnego ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie przypominamy, że zakończenie prac nad projektem leży obecnie wyłącznie w gestii posłów. Informujemy także, że minister środowiska zwrócił się z prośbą do poseł Anny Paluch o jak najszybsze zwołanie podkomisji nadzwyczajnej w celu zakończenia prac nad projektem i skierowania go do drugiego czytania w Sejmie. Uchwalenie nowych przepisów pozwoli uniknąć dalszych problemów wynikających z braku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r.”

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat