Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Prawo
 Przez internet, jednym przelewem 

W tym roku przedsiębiorców czekają zmiany dotyczące przesyłania deklaracji podatkowych, prowadzenia ewidencji i opłacania składek ZUS. 

Przedsiębiorcy rolni płacą podatek rolny i leśny, podatek od towarów i usług (VAT), podatek dochodowy od przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej (jeśli prowadzą taką produkcję) według norm szacunkowych lub na podstawie książki przychodów i rozchodów. Od 2016 r. rolnicy mogą też płacić podatek dochodowy od sprzedaży żywności przetworzonej w gospodarstwie. – To stosunkowo nowy podatek – przypomina Marzena Ryterska-Chyła z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. – W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód z gospodarstwa rolnego jest zwolniony z podatków, ale z zastrzeżeniem, że dotyczy to tylko dochodu ze sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych. Zwolnienie nie obejmuje ani usług rolniczych ani żywności przetworzonej. Dlatego dodatkowo w 2016 roku wprowadzono opodatkowanie dochodów ze sprzedaży żywności przetworzonej, powyżej pewnej wartości. To jest w podatku dochodowym określone jako „przychód z innych źródeł”. Można go płacić według stawki ryczałtowej – 2 procent, zgodnie z ustawą o podatku zryczałtowanym, albo zgodnie z książką przychodów i rozchodów na zasadach ogólnych. Jest też podatek dochodowy od działalności gospodarczej, jeśli rolnik łącznie z prowadzeniem gospodarstwa zajmuje się na przykład usługami rolniczymi. Można go płacić ryczałtem lub na zasadach ogólnych. 

Jednolity Plik Kontrolny

Podatek VAT w rolnictwie został wprowadzony w 2000 r. Rolnicy mają wybór – mogą płacić go ryczałtem lub na zasadach ogólnych (jak inni podatnicy). Przy rozliczaniu VAT ryczałtem rolnik płaci podatek naliczony zawarty w cenach środków do produkcji i nie może go odliczyć. Tę stratę częściowo lub w całości ma mu zrekompensować sprzedaż produktów rolnych podmiotom, które rozliczają VAT – wtedy nabywca produktów dolicza mu 7 proc. ceny netto. Rolnik ryczałtowy jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji, prowadzenia ewidencji, nie wystawia faktur (faktury VAT RR wystawia za niego nabywca produktów). Jedynym obowiązkiem ciążącym na rolniku ryczałtowym jest przechowywanie faktur VAT RR przez pięć lat licząc od końca roku, w którym faktura została wystawiona, w celu umożliwienia urzędom skarbowym kontroli krzyżowych.

W każdej chwili rolnik może przejść na zasady ogólne rozliczania VAT, o czym musi poinformować swój urząd skarbowy na formularzu VAT R. Dodatkowo w US trzeba złożyć NIP 7.

Rolnik rozliczający się na zasadach ogólnych ma więcej obowiązków, ale też możliwość odliczenia VAT od zakupów. Musi wystawić faktury dokumentujące sprzedaż produktów rolnych, prowadzić ewidencję na potrzeby podatku VAT, składać w US deklaracje i terminowo wpłacać ewentualny podatek. 

Deklaracje co miesiąc

Od stycznia br. wszyscy podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K muszą je składać wyłącznie w wersji elektronicznej, bez wezwania organu podatkowego, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Taki obowiązek nakłada na podatników nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Zarówno w przypadku rozliczeń z US miesięcznych, jak i kwartalnych trzeba sporządzać miesięczne ewidencje zakupów i sprzedaży oraz przesyłać je w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego_VAT do Ministerstwa Finansów co miesiąc. Deklaracje drogą elektroniczną można złożyć przy użyciu: formularzy interaktywnych na stronie www.e-deklaracje.gov.pl lub aplikacji e-Deklaracje Desktop do pobrania na stronie Ministerstwa Finansów lub innego oprogramowania stworzonego przez firmy zewnętrzne. Na stronie www.jpk.mf.gov.pl, która znajduje się na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów, podatnicy znajdą m.in.: aplikację Klient JPK 2.0, która umożliwia bezpłatne i bezpieczne wygenerowanie oraz wysłanie pliku, a także informacje jak przygotować, podpisać (w tym jak założyć bezpłatny profil zaufany eGo) i przesłać gotowe pliki do administracji skarbowej. Z myślą o najmniejszych przedsiębiorcach Ministerstwo Finansów w styczniu udostępni specjalną bezpłatną aplikację do wystawiania i ewidencjonowania faktur VAT oraz generowania i wysyłania JPK_VAT. W przyszłości aplikacja będzie rozwijana, aby ułatwić podatnikom wysyłanie pozostałych rodzajów plików JPK.

Dane do JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych. Księgi podatkowe prowadzone z wykorzystaniem programów biurowych, w tym arkuszy kalkulacyjnych (np. Excel), będą uznawane za prowadzone przy użyciu programów komputerowych. 

Zwrot lub przeniesienie

W odpowiednich okresach rozliczeniowych (miesięcznych lub kwartalnych) powstanie różnica podatku należnego i naliczonego. Jeżeli większy jest VAT należny – różnicę musimy wpłacić na konto US, jeśli większy jest VAT naliczony – rolnik ma nadwyżkę do zwrotu lub przeniesienia na następny okres rozliczeniowy. Terminy zwrotów VAT nie zmieniły się – podstawowy wynosi 60 dni, skrócony 25, wydłużony – 180 dni. Warunki zwrotów w ciągu 25 dni zmieniły się i są bardziej rygorystyczne niż w ubiegłych latach.

Od 1 stycznia organy podatkowe w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej będą mogły wezwać podatnika do dostarczenia innych elementów JPK_VAT: faktur, ksiąg rachunkowych i podatkowych, wyciągów bankowych czy obrotów magazynowych.      

Jeden przelew do ZUS

1 stycznia zmieniły się też zasady dotyczące opłacania składek ZUS – teraz płaci się je jednym przelewem na indywidualny numer konta bankowego płatnika. Zamiast trzech lub czterech przelewów miesięcznie zleca się tylko jeden łącznie na: ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Każdą wpłatę ZUS podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia na podstawie składek z ostatniej deklaracji rozliczeniowej.

Małgorzata Felińska


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat