Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Prawo
Specustawa w sprawie zwalczania ASF

17 stycznia weszła w życie ustawa z 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, która ma pozwolić skuteczniej zwalczać afrykański pomór świń.  

Ustawa zmienia przepisy w kilku innych ustawach, m.in. w Prawie łowieckim, zwiększając nadzór nad Polskim Związkiem Łowickim. Chodzi o poprawę efektywności odstrzału sanitarnego, czy polowań na obszarach chronionych. Ponadto wprowadzono możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy obwodu łowieckiego.

Do ustawy o ochronie granicy państwowej wprowadzono rozwiązania pozwalające na wznoszenie na gruntach położonych w pasie drogi granicznej budowli służących zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. W praktyce umożliwić ma to wybudowanie bariery, która będzie zapobiegała migracji zwierząt wolno żyjących i tym samym zminimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania się ASF na terenach przygranicznych.

Po to, by zachęcić myśliwych do odstrzału dzików daje się im prawo do skorzystania z płatnego urlopu okolicznościowego do sześciu dni w roku. Specustawa zakłada ponadto utworzenie zespołów do spraw dochodzeń epizootycznych, składających się z osób mających specjalistyczną wiedzę z zakresu weterynarii, co pozwoli odciążyć powiatowych lekarzy weterynarii, w szczególności w przypadku wystąpienia więcej niż jednego ogniska choroby w powiecie.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat