Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Prawo
Sejm znowelizował ustawę o GMO

Zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i środowiska przez wprowadzenie mechanizmów umożliwiających skuteczną kontrolę i ograniczanie upraw GMO zakłada znowelizowana 8 lutego przez Sejm ustawa o mikroorganizmach i GMO. 

Posłowie przyjęli tylko jedną z dziewięciu poprawek Klubu Kukiz'15, rekomendowaną przez połączone komisje środowiska i rolnictwa. Poprawka dotyczy podniesienia dolnej granicy kary pozbawienia wolności dla osoby, która w wyniku prowadzenia uprawy GMO spowodowała zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi z trzech miesięcy do dwóch lat. Górna granica to pięć lat. Pozostałe poprawki odrzucone przez Sejm, a zgłoszone podczas drugiego czytania projektu ustawy przez Jarosława Sachajko (Kukiz'15) prowadziły do uszczelnienia przepisów tak, aby prowadzenie upraw GMO było w Polsce absolutnie niemożliwe.

Prace nad projektem ustawy trwały od marca 2017 r. Po pierwszym czytaniu w Sejmie, projekt skierowano do komisji rolnictwa i środowiska, po czym powołano podkomisję, która zbierała się czterokrotnie, następnie trzykrotnie projekt był omawiany na posiedzeniu komisji i ostatecznie 10 stycznia br. zostało przyjęte sprawozdanie komisji. Drugie czytanie projektu odbyło się 26 stycznia br. W pracach nad projektem licznie uczestniczyli przedstawiciele organizacji proekologicznych, którzy zgłaszali propozycje poprawek. Część z nich została uwzględniona.

Ustawa o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw wykonuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 2014 r. Chodzi o niewdrożenie przez Polskę niektórych zapisów regulujących kwestie zgłaszania, rejestracji, powiadamiania o uprawach GMO opinii publicznej. Ustawa wprowadza szczegółowe rozwiązania prawne, które mają wykluczyć wszystkie uprawy genetycznie zmodyfikowane z polskiego rolnictwa. Według przepisów, aby wpisać uprawę do rejestru, trzeba mieć zgodę wszystkich właścicieli nieruchomości położonych w promieniu 30 km od granic zewnętrznych działki, na której planuje się uprawę odmian GM. Potrzebna jest też dokumentacja potwierdzająca, że uprawa nie będzie miała negatywnego wpływu na bezpieczeństwo środowiska oraz opinie akceptujące zamiar uprawy, wydane przez radę gminy, radę powiatu i sejmik województwa. Ponadto obszar, na którym planuje się uprawę nie może znajdować się w mniejszej odległości niż 30 km od ustanowionych form ochrony przyrody. Projekt ustawy trafił do Senatu.
 
(Fem)

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat