Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo
Składki na ubezpieczenie społeczne

W Monitorze Polskim z 8 marca opublikowano obwieszczenie prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2018 r.

Składka ta nadal będzie wynosić 42 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie składka ta będzie stanowić miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe stanowić będzie 10 proc. obowiązującej w marcu 2018 r. emerytury podstawowej, tj. 91 zł. Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

- 110 zł w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych;

- 219 zł w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha do 150 ha przeliczeniowych;

- 329 zł w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha do 300 ha przeliczeniowych;

- 438 zł w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ostateczny ustawowy termin uregulowania składek za II kwartał 2018 r., upływa 30 kwietnia 2018 r.

 (Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat