Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo

Nowy zawód

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki to nowy zawód, który znajduje się w projektowanym rozporządzeniu ministra rolnictwa, zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.

Projektowane rozporządzenie zmienia dotychczasową treść rozporządzenia z 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą, dostosowując jego brzmienie do przepisów ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego przez wprowadzenie regulacji prawnych uwzględniających nowe poziomy wykształcenia, jakimi są: wykształcenie zasadnicze branżowe oraz wykształcenie średnie branżowe. Kształcenie w nowym zawodzie – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki rozpoczęło się w roku szkolnym 2015/16.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat