Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Prawo
Zmiana terminu kontroli dywersyfikacji upraw 

Resort rolnictwa skierował 10 maja do konsultacji publicznych, uzgodnień i opiniowania projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji. Projekt dotyczy zmiany terminu kontroli dywersyfikacji upraw w ramach zazielenienia.

Dotychczas termin ten, określony w rozporządzeniu ministra rolnictwa z 6 marca 2015 r. w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw ustalony był na okres od 15 maja do 15 lipca. Zmieniane przepisy wprowadzą w tym roku, analogicznie jak w poprzednim, przesunięcie tego terminu na okres od 1 czerwca do 31 lipca.

W trakcie kontroli dywersyfikacji upraw organ kontrolny weryfikuje, czy w tym czasie rośliny są  uprawiane i zajmują określony odsetek powierzchni gruntów ornych. Kontrola w tym zakresie jest możliwa zarówno na podstawie obecności uprawy, jak i na podstawie jej pozostałości po zbiorze, np. ścierniska lub resztek pożniwnych.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat