Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Prawo
Środki na modernizację gospodarstw

W lipcu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie wysokości limitów środków dla określonych działań PROW na lata 2014-20. Zwiększa ona limity na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, czyli tzw. obszarem d, na lata 2018-20. Całkowity limit środków wzrósł z 609 mln do 755 mln euro i stanowi obecnie równowartość ok. 3,2 mld zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa szacuje, że dzięki tej zmianie wsparcie otrzyma dodatkowo ok. 3,6 tys. beneficjentów, którzy złożyli wnioski w ramach naboru przeprowadzonego od 19 lutego do 20 marca 2018 r. Wpłynęło wtedy prawie 19 tys. wniosków, najwięcej z woj. mazowieckiego i wielkopolskiego. Na listach określających kolejność przysługiwania pomocy zmieściło się ok. 12 tys. wniosków. Dzięki zwiększeniu puli środków, na wsparcie może liczyć ponad 15,5 tys. rolników.

Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania kosztów poniesionych na realizację danej inwestycji. Wynosi 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie może sięgnąć 60 proc. w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników. Dotacja może wynieść do 500 tys. zł m.in. na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, natomiast w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową i modernizacją budynków inwentarskich, tj. na zakup maszyn – do 200 tys. zł.

(Fem)

 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat