Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo
Saletra pod specjalnym nadzorem

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do ministra rolnictwa o rozważenie możliwości zmiany przepisów krajowych i podjęcie próby dyskusji na forum UE o przepisach dotyczących przewozu i przechowywania saletry amonowej (azotan amonu), która w związku z wejściem w życie przepisów Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) została zaliczona do kategorii materiałów niebezpiecznych.

Nowe wymagania są dla producentów rolnych bardzo uciążliwe. Utrudniają transport saletry na pole na przyczepach rolniczych, a nawet w zasobnikach rozsiewaczy. Transport saletry w ilości większej niż 1 t wiąże się z koniecznością wyposażenia i oznakowania pojazdu, przeszkolenia kierowcy i spełnienia takich wymogów, jak dla profesjonalnego przewozu towarów niebezpiecznych. Ponadto zmienione przepisy nakładają na producentów saletry obowiązek modernizacji linii produkcyjnych, co przełoży się na podwyższenie cen rynkowych saletry i spowoduje wzrost kosztów produkcji rolnej.

Samorząd rolniczy wnosi o podniesienie limitu zwolnienia z ADR do 3 t saletry dla rolników oraz o podjęcie prac dotyczących zwolnienia producentów saletry z obowiązku kosztownej modernizacji linii produkcyjnych.

(Fem) 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat