Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Prawo
Zazielenienie a susza

Na wniosek ministra rolnictwa Jana K. Ardanowskiego Komisja Europejska przygotowała decyzję umożliwiającą Polsce skorzystanie z kolejnej derogacji dotyczącej zazielenienia, upoważniającej do odstępstw dotyczących międzyplonów uznawanych jako obszary proekologiczne EFA.

Decyzja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników, którzy chcą  zwiększenia możliwości wykorzystania dostępnych gruntów na cele paszowe, w związku z długotrwałą suszą, jaka wystąpiła w tym roku oraz jej skutkami, z którymi w dalszym ciągu muszą się mierzyć.

W ramach odstępstwa rolnicy będą mieli możliwość wysiania międzyplonu składającego się z pojedynczej uprawy traw lub innych zielnych roślin pastewnych, zamiast dotychczas obowiązkowej mieszanki, składającej się co najmniej z dwóch gatunków roślin. Ponadto za międzyplony w ramach EFA uznawane będą również uprawy roślin ozimych w plonie głównym z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt lub wypasanie. Dodatkowo rolnicy, którzy w celu wypełnienia praktyki EFA wysiali międzyplon ścierniskowy, ale ze względu na suszę nie mogli wykonać jego wysiewu w optymalnym agrotechnicznym terminie, będą mogli skrócić okres utrzymywania międzyplonu ścierniskowego do sześciu tygodni pod warunkiem, że na gruntach tych będą wysiane rośliny ozime.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat