Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Prawo
Szykują się zmiany w obrocie ziemią rolną

Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zmiany mają na celu m.in. złagodzenie dotychczasowych ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi. Resort rolnictwa przewiduje zwiększenie powierzchni nieruchomości rolnej wyłączonej spod przepisów ustawy do 1 ha (dotychczas do 0,3 ha).

Zmiana ta ułatwi nabywanie niewielkich działek przez osoby zainteresowane osiedleniem się na wsi. Wprowadzenie tej poprawki spowoduje, że rolnicy w niektórych przypadkach będą mogli zbyć takie nieruchomości (o pow. do 1 ha) samodzielnie, dowolnej osobie, bez potrzeby ubiegania się o zgodę dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Utrzymana zostanie zasada, zgodnie z którą nabywcami nieruchomości rolnych powinni być przede wszystkim rolnicy indywidualni, prowadzący gospodarstwa rodzinne, będące w myśl art. 23 Konstytucji podstawą ustroju rolnego państwa.

Nowelizacja ma poszerzyć kompetencje dyrektora generalnego KOWR, który będzie mógł zwrócić się do ministra rolnictwa z wnioskiem o utworzenie na bazie majątku Skarbu Państwa, czyli gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 300 ha, którego podział byłby nieuzasadniony ekonomicznie, ośrodka produkcji rolnej. OPR mają być tworzone w gospodarstw zwróconych ośrodkowi przez dzierżawców, którym skończą się umowy dzierżawy. Taką jednostkę gospodarczą KOWR będzie mógł wystawić w przetargu na dzierżawę. Będą mogły do niego przystąpić osoby fizyczne i prawne. Projekt ustawy zakłada pewne warunki, które trzeba będzie spełnić, żeby zostać dzierżawcą OPR. Jednym z nich jest wcześniejsze prowadzenie przez co najmniej 15 lat gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 100 ha na gruntach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
 
(Fem) 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat