Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że pomoc oferowana rolnikom poszkodowanym przez suszę przez ministerstwo rolnictwa jest wystarczająca?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Koło gospodyń wiejskich ma być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi. 4 października Sejm uchwalił ustawę określającą zasady tworzenia kół. 

Według ustawy, koło gospodyń wiejskich jest niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. Ustawa zakłada, że koło może założyć 10 osób. Na terenie wsi może działać tylko jedno koło, do którego mogą należeć tylko pełnoletni mieszkańcy wsi. Koło musi być wpisane do rejestru prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Koła mogą prowadzić działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich; wspierać przedsiębiorczość kobiet; rozwijać kulturę ludową.

Ponadto ustawa daje kołom osobowość prawną, co pozwoli im korzystać z różnego wsparcia w postaci środków unijnych czy dotacji celowych z budżetu państwa, a także sprzedawać swoje produkty. Nowe przepisy zakładają prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Zaproponowany też został wzorcowy statut, który mogą przyjąć nowe koła. Natomiast już istniejące będą mogły w ciągu pół roku skorzystać z wzorcowego statutu lub dostosować swoje do wymagań ustawy i zgłosić się do rejestru prowadzonego przez ARiMR (bez konieczności rejestrowania się w Krajowym Rejestrze Sądowym).

Obecnie działa ok. 21 tys. kół (te nie mają osobowości prawej i są częścią Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych) oraz kilka tysięcy działających jako zespoły ludowe i stowarzyszenia (powstały po 2004 r.). Według resortu rolnictwa, organizacje te skupiają ponad milion osób.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym pod dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat