Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Ustawa o oddłużeniu gospodarstw

9 listopada Sejm, a 23 listopada Senat uchwalił ustawę o oddłużeniu gospodarstw rolnych. Określa ona zasady i warunki restrukturyzacji zadłużenia, które powstało w wyniku działalności rolniczej. 

Mają nią być objęte długi o charakterze pieniężnym, które powstały w związku z prowadzeniem działalności rolniczej, obejmujące kapitał, odsetki i inne opłaty związane z obsługą zadłużenia. Restrukturyzacja może dotyczyć osób fizycznych (rolników) lub prawnych, które od co najmniej trzech lat prowadziły działalność rolniczą i są niewypłacalne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo upadłościowe albo są zagrożone niewypłacalnością w rozumieniu przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Ustawa proponuje kilka form pomocy w oddłużeniu gospodarstwa. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mogła udzielać dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych oraz pożyczek na spłatę zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie udzielał gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych, a także będzie mógł przejąć zadłużenie podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne w zamian za przeniesienie własności gospodarstwa na rzecz Skarbu Państwa.

Przepisy te nie mogą być jednak zastosowane do podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne znajdującego się w likwidacji czy upadłości albo wobec którego toczy się postępowanie restrukturyzacyjne.

Łączna wysokość dopłat do kredytu restrukturyzacyjnego ma wynieść 40 proc., a dla młodego rolnika lub dla gospodarstwa położonego np. na terenach Natura 2000 – 60 proc. Kwota takiego kredytu nie może przekroczyć 5 mln zł, a okres kredytowania nie może być dłuższy niż 10 lat. Oprocentowanie kredytu dla kredytobiorcy nie może przekroczyć 2 proc.

Pożyczka natomiast udzielana będzie na okres do 15 lat w wysokości nieprzekraczającej kwoty zadłużenia gospodarstwa, ale nie więcej niż 5 mln zł dla jednego podmiotu.

Gwarancja udzielana będzie przez KOWR na okres trzech miesięcy, prowizja z tego tytułu będzie wynosiła 0,5 proc. kwoty gwarancji.

Warunkiem udzielenia pomocy będzie przedstawienie planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego zatwierdzonego przez ośrodek doradztwa rolniczego. W planie restrukturyzacji gospodarstwa rolnego określona zostanie kwota kredytu lub pożyczki niezbędna do odzyskania płynności finansowej, umożliwiająca zapewnienie długotrwałej zdolności gospodarstwa rolnego do konkurowania na rynku rolnym.

Na pomoc dla zadłużonych rząd chce wydzielić dodatkowe środki budżetowe. W 2018 r. miało to być 140 mln zł; w 2019 r. – ponad 329 mln zł; w 2020 r. – ok. 129 mln zł. Program pomocy musi być notyfikowany przez Komisję Europejską.

Projekt nie podoba się opozycji, która uważa, że żadne z zaproponowanych przez rząd narządzi nie ma doprecyzowanych rozwiązań. Rząd określił, że zagrożonych upadłością jest 1690 producentów rolnych, ale – jak mówił poseł Jarosław Sachajko (Kukiz’15) – te dane dotyczą tylko niespłaconych kredytów z dopłatą ARiMR, czyli 10 proc. zaciąganych przez rolników kredytów. W ocenie jego klubu, problem oddłużenia może dotyczyć 20-30 tys. gospodarstw. Sachajko uważa, że projekt jest „niepoważnym traktowaniem rolników” i stwarzaniem złudnej nadziei na oddłużenie. Posłowie PO i PSL alarmują z kolei, że „stanowi prostą drogę do nacjonalizacji gospodarstw”.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat