Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Jan K. Ardanowski powinien być ministrem rolnictwa w nowym rządzie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Zmiana ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych

6 listopada prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy z 23 października br. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Nowe przepisy umożliwią rolnikom ubezpieczenie upraw rolnych również od ryzyka suszy, przy zachowaniu 65-procentowej dopłaty do składki z budżetu państwa. Resort rolnictwa zaproponował nowy sposób wypłaty odszkodowania w przypadku ryzyka suszy – producenci rolni, którzy będą chcieli się ubezpieczyć od tego ryzyka, będą mogli wybrać poziom zmniejszenia odszkodowania o 20, 25 albo 30 proc. sumy ubezpieczenia w zamian za niższą składkę.

Obecnie firmy ubezpieczeniowe nie chcą ubezpieczać upraw od suszy, tłumacząc się zbyt dużym ryzykiem, a rolnicy nie są zainteresowani wykupem polis, bo są one zbyt drogie.

Nadal zostanie zachowany udział własny rolnika w ubezpieczeniu upraw na poziomie 10 proc. wartości szkody w przypadku ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, z wyłączeniem suszy.

Mechanizm pomniejszania sumy ubezpieczenia wprowadzony ustawą będzie stosowany od dnia notyfikowania jego przez Komisję Europejską, która musi zaopiniować zgodność ze wspólnym rynkiem zmienionego programu pomocy dotyczącego dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowego dofinansowania odszkodowań wypłacanych producentom rolnym w związku z suszą.

Krajowe przepisy zobowiązują rolnika do ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw, na które otrzymuje on dopłaty bezpośrednie. W Polsce jest ponad 14 mln ha gruntów ornych. W 2017 r. ochroną ubezpieczeniową objęto 3,3 mln ha. Resort rolnictwa, wprowadzając nowe przepisy liczy na zwiększenie tej powierzchni w 2020 r. do 7 mln ha. W tegorocznym budżecie na wydatki na ubezpieczenia rolne jest ok. 850 mln zł. Według resortu rolnictwa, podpisane są umowy na 560 mln zł. W 2019 r. na ten cel przewidziano ok. 660 mln zł.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat