Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo
Wyrok w 21 dni

Pierwszy w Polsce elektroniczny sąd polubowny Ultima Ratio rozpoczął pod koniec listopada 2018 r. symulowane sprawy sądowe.

Premierę sądu dla przedsiębiorców zaplanowano na kwiecień 2019 r. Wyroki mają zapadać w 21 dni, czyli średnio ponad 20 razy szybciej niż w sądzie tradycyjnym. Twórcami sądu są spółka Causa Finita SA oraz Stowarzyszenie Notariuszy RP. Arbitrami zostali notariusze wybrani przez stowarzyszenie, które sprawuje kompleksowy nadzór nad procesem orzeczniczym. Jest także odpowiedzialne za szkolenia arbitrów oraz za zapewnienie panelu eksperckiego do rozpoznawania spraw o szczególnie zawiłym charakterze.

Działalność sądu będzie monitorowana przez dziesięcioosobową Radę Sądu Polubownego. Jej zadaniem będzie monitoring i opiniowanie każdego potencjalnego przypadku mogącego nasuwać jakiekolwiek wątpliwości co do legalności funkcjonowania Ultima Ratio.

Ultima Ratio jest polubownym sądem internetowym – nie posiada budynku, w którym trzeba się stawić, nie organizuje rozpraw, na które trzeba dojechać. Kosztem postępowania jest opłata arbitrażowa odpowiadająca standardowemu wpisowi sądowemu w sądzie powszechnym. Zabezpieczenia systemu elektronicznego Ultima Ratio są analogiczne do zabezpieczeń systemów bankowości elektronicznej.

Sprawy w Ultima Ratio rozpoznawane są w składzie jednoosobowym. Arbitrzy wybierani są przez system w drodze losowania. Arbiter po otrzymaniu informacji o przydzieleniu sprawy ma 24 godziny na to, aby potwierdzić jej przyjęcie. Jeżeli tego nie zrobi system powtarza losowanie.

System elektroniczny jest intuicyjny. Wygodne jest też prezentowanie materiału dowodowego – w przypadku na przykład roszczeń z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, strona będzie mogła wprost z aplikacji mobilnej Ultima Ratio nakręcić telefonem komórkowym film obrazujący wady oraz jednym kliknięciem umieścić go na profilu danej sprawy. W analogiczny sposób możliwa jest prezentacja zdjęć, skanów pism, linków, nagrań audio, zrzutów ekranu i innych tego typu materiałów. Dzięki umowie z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, stowarzyszenie przygotuje dla Ultima Ratio zespół biegłych sądowych. Opinie z zakresu rachunkowości, grafologii, techniki samochodowej, szacowania wartości ruchomości i nieruchomości oraz informatyki będą przygotowywane w terminie 10 dni od daty zlecenia, zaś biegli otrzymają dostęp do profilu sprawy i bezpośrednio na nim przedstawią opinię oraz na czacie odpowiedzą na ewentualne zarzuty stron.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat