Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo
Produkujcie mniej!

1 kwietnia komisja rolnictwa Parlamentu Europejskiego poparła nowe zasady organizacji rynków rolnych w UE w ramach WPR 2021-27 r. Ich celem jest stworzenie skutecznych mechanizmów zapobiegania kryzysom rolnym i lepszego zarządzania nimi. 

W opinii europosłów, obecny system, który przyznaje pomoc producentom mleka dobrowolnie zmniejszającym dostawy surowca i starającym się w ten sposób ustabilizować ceny, powinien zostać rozszerzony na wszystkie sektory. Jeśli sytuacja się nie poprawi, KE ma mieć możliwość nałożenia dodatkowej opłaty na producentów, którzy dostawy zwiększają.

Posłowie chcą również rozszerzyć obecne zasady pozwalające na ograniczoną w czasie regulację podaży geograficznie chronionych serów, szynek i win, na wszystkie inne produkty korzystające z tzw. chronionego oznaczenia geograficznego lub chronionej nazwy pochodzenia.

Eurodeputowani sugerują utworzenie jednego unijnego obserwatorium rynków rolnych, które zajmowałoby się wieloma sektorami: zbóż, cukru, oliwy, owoców i warzyw, wina, mleka i mięsa. Obserwatorium powinno gromadzić dane statystyczne na temat produkcji, podaży, cen, zysków, importu i eksportu oraz wydawać wczesne ostrzeżenia o zakłóceniach na rynku.

Posłowie chcą także wprowadzić regulacje zezwalające na interwencję publiczną (narzędzie zarządzania rynkiem stosowane, gdy ceny spadają powyżej pewnego poziomu) dla kolejnych produktów, takich jak cukier biały, mięso baranie, wieprzowe i drobiowe.

Posłowie zamierzają też przedłużyć system wydawania zezwoleń na sadzenie winorośli do 2050 r. Domagają się, aby informacje o wartości odżywczej lub przynajmniej wartości energetycznej były podawane na etykietach win.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat