Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Prawo
Zaliczki wypłacane co roku

W połowie kwietnia do prac rządowych trafił projekt ustawy, której celem jest usprawnienie wydatkowania pieniędzy w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań PROW. Projektowana ustawa została przygotowana przez resort rolnictwa i wprowadza zmiany do kilku ustaw.

W projekcie znalazł się zapis mówiący, że wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich nie będzie uzależniona od wystąpienia w danym roku okoliczności mogących powodować trudności finansowe lub pogorszenie sytuacji finansowej większej liczby rolników np. z powodu klęsk żywiołowych. Kolejna zmiana polega na uproszczeniu zasad funkcjonowania krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy o krajowym systemie ewidencji, w przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami gospodarstwa rolnego nadaje się jeden numer identyfikacyjny temu z małżonków lub współposiadaczy, co do którego współmałżonek lub współposiadacz wyrazili pisemną zgodę. Brak numeru ewidencyjnego uniemożliwia korzystanie przez współwłaściciela gospodarstwa z programów niezwiązanych z rolnictwem np. na uruchomienie sklepu czy warsztatu. Proponowane przepisy pozwalają na uzyskanie przez te osoby numeru identyfikacyjnego, tak by mogły one występować o wsparcie. Ale będzie go można używać tylko do tego celu.

Projekt zakłada też zmniejszenie obciążeń administracyjnych wobec uczestników funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. Projektowana zmiana polega na odejściu od wymogu posiadania numeru identyfikacyjnego przez uczestników funduszy promocji produktów rolno-spożywczych do ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR.

Koszty wprowadzenia w życie nowelizacji ustawy będą się wiązały jedynie z modyfikacją systemu informatycznego ARiMR, które oszacowano na 500 tys. zł i pokryje je agencja.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat