Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Prawo
Zmiana ustawy o kołach gospodyń wiejskich

W połowie kwietnia weszła w życie nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, uwzględniająca dotychczasowe doświadczenia z jej funkcjonowania oraz postulaty zgłaszane przez koła gospodyń wiejskich i środowiska z nimi związane.

Ustawa umożliwia wszystkim kołom działającym przed wejściem w życie ustawy o kołach gospodyń wiejskich na podstawie innych przepisów, przekształcenie w nową formę organizacyjną. Dotyczy to w szczególności kół funkcjonujących na terenach dawnych wsi, obecnie znajdujących się w granicach administracyjnych miast. Zgodnie z jej brzmieniem, KGW mogą mieć siedzibę i działać także na terenach: sołectw położonych w granicach administracyjnych miast. Ustawa wprowadza możliwość członkostwa w kołach gospodyń wiejskich wszystkim pełnoletnim osobom fizycznym, a nie jedynie tym, które mieszkają na terenie działalności koła. Określa też zasady likwidacji kół gospodyń wiejskich.

Ponadto w ustawie zawarto zmiany porządkujące, a także doprecyzowano rolę pełnomocnika rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw, między innymi w zakresie prowadzenia działań na rzecz promowania i wspierania KGW w obszarze rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat