Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Prawo
Sukcesja uwzględniona

Po kontroli zakończonej w 2018 r., badającej działania organów państwa wobec problematyki dziedziczenia przedsiębiorstw, Najwyższa Izba Kontroli sformułowała wnioski dotyczące przyjęcia rozwiązań umożliwiających prowadzenie działalności przedsiębiorstwa (działań na majątku wspólnym) w przypadku śmierci współmałżonka przedsiębiorcy.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w przypadku śmierci małżonka przedsiębiorcy, gdy istnieje pomiędzy nimi wspólnota majątkowa i są jeszcze inni spadkobiercy, przedsiębiorca nie może swobodnie prowadzić działalności bez ich zgody.

Proponowane przez ministra przedsiębiorczości i technologii zmiany do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych wprowadzają możliwość powołania tzw. zarządcy tymczasowego (w przypadku śmierci przedsiębiorcy jest to zarządca sukcesyjny), na wypadek śmierci małżonka przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Warunek – przedsiębiorstwo stanowiło w całości mienie przedsiębiorcy i jego małżonka niebędącego przedsiębiorcą. Powołanie zarządcy tymczasowego musi być zgodne z przepisami dotyczącymi powoływania zarządcy sukcesyjnego (prawo jego powołania będzie miał np. małżonek spadkodawcy, czyli przedsiębiorca). Zarządca tymczasowy będzie zajmował się majątkiem spadkowym (udziałem małżonka w przedsiębiorstwie) w zastępstwie nieżyjącego małżonka, do czasu ustania jego pełnomocnictw.

Teraz projekt ustawy znajduje się na etapie uzgadniania stanowisk i uwag zgłoszonych w trakcie jego opiniowania.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat