Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Prawo
Sejm za oznakowywaniem „non GMO”

13 czerwca Sejm uchwalił ustawę o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Teraz nową ustawą zajmie się Senat.

Ustawa regulować będzie zasady znakowania żywności i pasz wytworzonych bez GMO. Określa również kary za fałszowanie informacji o żywności. W takim przypadku przedsiębiorca wprowadzający taki produkt na rynek podlegać będzie karze pieniężnej w wysokości do dziesięciokrotności wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub którą mógłby uzyskać przez wprowadzenie na rynek takiego produktu lecz nie niższej niż 2 tys. zł. Kary będą groziły ponadto za nieposiadanie dokumentów bądź nie przeprowadzenie badań laboratoryjnych – czterdziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez GUS za rok poprzedzający rok nałożenia kary, nie niższe niż 4 tys. zł. Jeżeli kontrolowany podmiot nie uzyskał przychodu w roku poprzedzającym rok nałożenia kary pieniężnej, właściwe organy będą mogły wymierzyć grzywnę w wysokości niższej niż 4 tys. zł, ale nie niższej niż 2 tys. zł.

Podczas prac w Sejmie prawnicy biura legislacyjnego przestrzegali, że wprowadzone przez posłów zmiany dotyczące podwyższenia kar będą wymagały ponownej notyfikacji projektu w Komisji Europejskiej. Resort rolnictwa zapewnił, że taka notyfikacja zostanie przeprowadzona. Zgodnie z projektem, nadzór nad stosowaniem znakowania „wolne od GMO” prowadzić będą: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcja Weterynaryjna oraz Inspekcja Handlowa.

Strona rządowa wskazywała, że zgodnie z badaniami opinii publicznej, 65 proc. Polaków opowiada się za wprowadzeniem zakazu upraw GMO, zaś 56,8 proc., mając wybór, wybrałoby produkt pochodzący od zwierząt karmionych paszą bez GMO. Autorzy projektu ustawy przekonują, że dzięki nowym przepisom wzmocniona zostanie konkurencyjność polskich artykułów rolno-spożywczych, w tym produktów pochodzenia zwierzęcego, które są wytwarzane bez udziału GMO. Nowela ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat