Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Prawo
Ustawy o ochronie zdrowia roślin

23 stycznia Sejm przyjął dwie ustawy dotyczące ochrony zdrowia roślin – ustawę o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz ustawę o ochronie roślin przed agrofagami.

Nowe ustawy zastąpią ustawę z grudnia 2003 r. o ochronie roślin. Ponieważ uzupełniają się, były rozpatrywane razem. Zawierają regulacje mające na celu ograniczenie ryzyka zawleczenia do Polski nowych agrofagów, wirusów, bakterii, grzybów, organizmów grzybopodobnych, nicieni, owadów i roztoczy atakujących rośliny. Zadania z zakresu ochrony zdrowia roślin wykonywane będą – tak jak do tej pory – przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Występowanie agrofagów będzie kontrolował wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa. Tak jak wcześniej będzie on też wydawał decyzje administracyjne w razie stwierdzenia występowania agrofagów kwarantannowych lub innych agrofagów podlegających obowiązkowi zwalczania. Będzie także organem właściwym do prowadzenia urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, który zastąpi rejestr przedsiębiorców prowadzony na podstawie ustawy z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. Wojewódzki inspektor będzie wydawał świadectwa fitosanitarne eksportowe i reeksportowe.

Nowe przepisy przenoszą laboratoria inspekcji ze struktur wojewódzkich, w ramach wojewódzkiej administracji zespolonej, pod zarząd głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Wiąże się to z unijnym przepisem dotyczącym akredytacji analitycznych, które będą obowiązywały od 2022 r. Zmiana organizacji laboratoriów pozwoli ograniczyć koszty akredytacji z ok. 58 mln do 19,5 mln , a ich utrzymania z 27 mln do 9 mln zł rocznie.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat