Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Prawo
Będą dopłaty do dobrostanu 

23 stycznia Sejm przegłosował rządowy projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-20, która zawiera zapisy dotyczące dopłat dla rolników z tytułu utrzymywania krów oraz trzody w warunkach ponad wymagane normy, w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

Rząd przeznaczył na ten cel 50 mln euro i oszacował, że z dofinansowania może skorzystać ok. 65 tys. rolników.

Celem ustawy jest rekompensowanie rolnikom kosztów utrzymywania zwierząt w podwyższonych standardach, np. na powierzchni większej o co najmniej 20 proc. ponad wymogi minimalne, albo na pastwisku lub wybiegu. Żeby otrzymać dopłaty trzeba w ARiMR przedstawić plan poprawy dobrostanu zwierząt.

Stawki pomocy wyniosą rocznie:

- 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach o 20 proc.),

- 329 zł na krowę „mamkę” (dostęp do wybiegów poza okresem wypasu, czyli od 16 października do 14 marca),

- 185 zł na krowę mleczną (wypas przez co najmniej 120 dni w roku),

- 301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni w budynkach),

- 24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach).

Przepisy nie przewidują utrzymania świń na wolnym wybiegu dopóki w Polsce jest afrykański pomór świń.

Ustawa ramowo traktuje kwestię dopłat do zwierząt. Szczegółowe rozwiązania znajdą się w rozporządzeniu ministra, które jest obecnie konsultowane. O dopłatę do dobrostanu krów i świń będzie można ubiegać się na wniosku o dopłaty bezpośrednie. Zaplanowano przeszkolenie doradców rolniczych i ich przeegzaminowanie, aby mogli świadczyć rolnikom usługi dotyczące sporządzania planu poprawy dobrostanu zwierząt.

Ponadto ustawa zawiera zapis, że także w tym roku będzie możliwość składania przez rolników oświadczeń zamiast e-wniosków o dopłaty bezpośrednie, jeśli w gospodarstwie nie zaszły żadne zmiany w porównaniu do ub.r. Obecnie obowiązujące przepisy mówią, że w 2020 r. e-wnioski mają złożyć wszyscy beneficjenci.

Ustawa wejdzie w życie 15 marca 2020 r., z wyjątkiem przepisu dotyczącego składania oświadczeń, który zacznie obowiązywać 1 marca 2020 r. Projekt trafił właśnie do Senatu.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat