Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Prawo
Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa

28 stycznia weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 r. Stawka zwrotu części akcyzy za olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej w 2020 r. to 1 zł/l, a więc jest taka jak w 2019 r. Nie zmienią się też limity paliwa – nadal będzie to 100 l/ha i 30 l na DJP bydła.

Zgodnie z ustawą z 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego za olej napędowy wykorzystywany w produkcji rolnej, zwrot akcyzy następuje za okres sześciomiesięczny, na podstawie wniosków składanych przez rolników u wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Kwota zwrotu jest ustalana na podstawie powierzchni użytków rolnych będącej w posiadaniu bądź współposiadaniu producenta rolnego oraz średniej rocznej liczby DJP bydła, będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok składania wniosku. Kwotę zwrotu ustala się jako iloczyn ilości zakupionego oleju na podstawie faktury VAT i stawki zwrotu podatku na litr oleju. Zwrot podatku będzie kosztować budżet państwa 1,18 mld zł.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat