Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Prawo
Maksymalne sumy ubezpieczenia

13 grudnia weszło w życie rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2020 r.

Dla upraw maksymalne sumy ubezpieczenia 1 ha wynoszą: zboża – 13 200 zł; kukurydza – 8470 zł; rzepak i rzepik – 10 200 zł; chmiel – 61 650 zł; tytoń – 31 580 zł; warzywa gruntowe – 171 650 zł; drzewa i krzewy owocowe – 132 200 zł; truskawki – 62 050 zł; ziemniaki – 46 180 zł; buraki cukrowe – 9040 zł; rośliny strączkowe – 14 000 zł.

Maksymalne sumy ubezpieczeń dla jednej sztuki zwierzęcia wynoszą: bydło – 9800 zł; konie – 12 300 zł; owce – 700 zł; kozy – 700 zł; świnie – 1560 zł; kury, perlice i przepiórki – 53 zł; kaczki – 65 zł; gęsi – 250 zł; indyki – 129 zł; strusie – 1330 zł.

To sumy takie same lub wyższe niż w pierwotnym projekcie rozporządzenia.

Dopłaty z budżetu państwa do składek płaconych za ubezpieczenie przez producentów rolnych wynoszą 65 proc. składki w przypadku zawarcia przez rolnika umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczającej 9 proc. sumy ubezpieczenia (w przypadku upraw na V i VI kl. gleby stawka taryfowa może wynieść odpowiednio 12 i 15 proc. sumy ubezpieczenia). W przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia przekraczających 9, 12 i 15 proc. sumy ubezpieczenia upraw (z wyłączeniem drzew i krzewów owocowych oraz truskawek) od pełnego pakietu ryzyk (10), od jednego ryzyka lub od kilku zdarzeń, dopłaty do stawek będą pomniejszane proporcjonalnie do procentu ich podwyższenia, bez uwzględniania stawek taryfowych dla ryzyka suszy i ujemnych skutków przezimowania. Natomiast w przypadku ubezpieczenia drzew i krzewów owocowych oraz truskawek ze stawką taryfową przekraczającą 9, 12 lub 15 proc. sumy ubezpieczenia, dopłaty do składek z budżetu państwa będą stosowane do tych właśnie wysokości sum ubezpieczenia. Pozostałą część składki w całości będzie musiał zapłacić rolnik.

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty w wysokości 65 proc. składki będą przysługiwały producentom rolnym w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych w wysokości nieprzekraczającej 0,5 proc. sumy ubezpieczenia.

(Fem) 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat