Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Prawo
Ustawa o nawozach i nawożeniu

12 maja senacka komisja rolnictwa nie wniosła poprawek do ustawy o nawozach i nawożeniu. Ustawa wdraża unijne rozporządzenia do polskiego prawa. Wiceminister rolnictwa Jan Białkowski poinformował, że unijne przepisy nakładają na państwa członkowskie obowiązek wyznaczenia organu notyfikującego, który będzie odpowiadał za opracowanie i stosowanie procedur oceny i notyfikowania jednostek oceniających zgodność produktów nawozowych UE oraz do monitorowania jednostek notyfikowanych.

Zmiana przepisów dotyczy przeniesienia nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, produktów oznaczonych znakiem „Nawóz WE” i środków wspomagających uprawę roślin z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Aktualnie PIORiN sprawuje nadzór nad zdrowiem roślin i kontroluje obrót środkami ich ochrony oraz stosowaniem tych środków. Dlatego, by zapewnić pełną ochronę zdrowia roślin i zapobiec ewentualnym zagrożeniom związanym z wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę, powierzono PIORiN również nadzór nad nawozami. Nie przewidziano na to dodatkowych pieniędzy.

Przepisy dotyczące przejęcia kompetencji przez PIORiN wejdą w życie 1 lipca br. A od 1 sierpnia 2021 r. nie będzie można stosować mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną. Ograniczanie emisji amoniaku do atmosfery jest zgodne z propozycją KE dotyczącą Europejskiego Zielonego Ładu. Nawozy zawierające inhibitor działają dłużej, co wydłuża czas dostępności składników pokarmowych dla roślin, ogranicza koszty nawożenia oraz liczbę zabiegów.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat