Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Prawo
Zmiany w IJHARS

Dostosowanie struktury organizacyjnej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do nowych zadań zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa.

Od 1 lipca br. IJHARS przejmuje część zadań Inspekcji Handlowej obejmujących nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym, a także kontrolę prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów oraz wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

W wojewódzkich inspektoratach jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych utworzone zostaną dwa wydziały, w ramach których mogłyby funkcjonować (tworzone fakultatywnie w zależności od potrzeb danego inspektoratu) sekcje. Niezależnie od wydziałów w wojewódzkich inspektoratach mogłyby istnieć samodzielne stanowiska (ds. bhp, ochrony informacji niejawnych, radcy prawnego, rzecznika prasowego itp.) oraz tzw. oddziały zamiejscowe. Według autorów projektu, proponowane zmiany organizacyjne zostaną przeprowadzone w ramach posiadanych zasobów i środków, a tym samym nie spowodują zwiększenia wydatków z budżetu państwa.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat