Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Prawo
Elektroniczne szacowanie szkód suszowych

Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR, wprowadzający nowe regulacje określające zasady wnioskowania za pośrednictwem aplikacji o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy oraz sporządzania protokołu z oszacowania szkód.

Resort tłumaczy, że z uwagi na zdarzające się błędy w protokołach, trzeba było je korygować. Skutkowało to dodatkową pracą komisji, pracowników urzędów wojewódzkich oraz ARiMR i powodowało niezadowolenie rolników. Ponadto w związku z pandemią mogą pojawić się liczne problemy z powoływaniem komisji szacujących szkody, a wojewodowie już zgłaszają wnioski o zmianę zasad szacowania szkód.

Aplikacja tymczasem umożliwi weryfikację zgłoszeń z zasięgiem Klimatycznego Bilansu Wodnego, który określa wystąpienie suszy, a następnie udostępni rolnikowi protokół określający wysokości szkód w jego gospodarstwie. Zdaniem autorów projektu, aplikacja powinna znacznie usprawnić szacowanie szkód na polach i przyspieszyć możliwość ubiegania się o pomoc.

W projekcie rozporządzenia określono też warunki ubiegania się o preferencyjne kredyty z dopłatami do oprocentowania na wznowienie produkcji w związku z wystąpieniem szkód w gospodarstwie. O taki kredyt będzie mógł się ubiegać rolnik, który ma numer identyfikacyjny w systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; u którego wystąpiły straty powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody; będący mikro, małym, średnim albo dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu unijnych przepisów. Dopłaty do oprocentowania będą mogły być stosowane przez cztery lata, od 30 września roku, w którym wystąpiła susza. Warunkiem udzielenia pomocy będzie dołączenie przez producenta rolnego do wniosku o kredyt bankowy protokołu oszacowania szkód w formie dokumentu elektronicznego. Rolnik może złożyć wniosek o oszacowanie szkód nie później niż 15 października, tj. po zakończeniu monitoringu suszy. We wniosku informacja o procentowej wysokości szkód w poszczególnych uprawach nie może być wyższa niż ustalona przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, natomiast informacja o liczbie zwierząt musi być zgodna z danymi systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, o ile dla danego gatunku zwierząt jest prowadzony ten rejestr. Wysokość pomocy suszowej ma być ustalona jako iloczyn deklarowanej przez rolnika powierzchni uprawy, gdzie wystąpiły straty oraz stawki pomocy. Wysokość stawki pomocy będzie zależała od obsady zwierząt z gatunku bydło, owce lub kozy na powierzchnię wieloletnich użytków zielonych w gospodarstwie rolnym tego producenta. Wysokość oprocentowania kredytów dla kredytobiorców będzie natomiast zależała od tego czy rolnik ubezpieczył co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych od ryzyka suszy.

Rozporządzenie znajduje się w konsultacjach publicznych. „Projektowane przepisy w chwili obecnej budzą zbyt wiele wątpliwości, żeby mogły być przyjęte w zaproponowanym zakresie” – czytamy w komunikacie Krajowej Rady Izb Rolniczych z 22 maja.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat