Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Prawo
Będzie zmiana ustawy o ochronie zwierząt?

Resort rolnictwa proponuje zmiany w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, ponieważ – jak wyjaśnia – do ministerstwa napływają skargi od rolników na organizacje ochrony zwierząt, które pod pretekstem ich złego traktowania zabierają je właścicielom. Minister, uznając je za zasadne, zaproponował nowelizację ustawy.

„Dobrostan zwierząt to jeden z kanonów pracy rolnika. Rolnicy w Polsce opiekują się milionami zwierząt. Wprowadzamy przepisy wspierające działania związane z podwyższeniem standardów utrzymywania zwierząt gospodarskich. Wprowadzamy programy zachęcające do zwiększania dobrostanu zwierząt. To potocznie nazywane „krowa+” czy „świnia+”, do niedawna przez niektórych wyśmiewane” – podkreśla Jan K. Ardanowski. „Do ministerstwa napływają jednak liczne wnioski hodowców i posiadaczy zwierząt, zarówno gospodarskich, jak i towarzyszących, z prośbami o zmianę ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Wynikają one z dostrzeganych patologii przy odbieraniu zwierząt przez przedstawicieli organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Hodowcy i posiadacze zwierząt zwracają w nich uwagę na powtarzające się przypadki nadużywania tego uprawnienia przez niektóre organizacje” – czytamy w komunikacie resortu. Resort informuje, że od rolników, często ludzi w podeszłym wieku, niezamożnych napływa coraz więcej skarg, że zwierzęta są zabierane i nawet w przypadku braku wyroku sądowego o przepadku zwierząt, nie są zwracane właścicielom. Rolnicy utrzymują, że zdarzają się przypadki odsprzedawania zabranych właścicielom zwierząt innym osobom i czerpania z tego tytułu przez organizacje społeczne korzyści finansowych.

Jak poinformowano w komunikacie, minister Ardanowski przeanalizował postulaty rolników i zaproponował wprowadzenie zmian. Chodzi o to, by wyeliminować przypadki rażącego naruszania ustawy o ochronie zwierząt, ale nie zlikwidować możliwości interwencyjnego odbioru zwierzęcia w przypadku, gdy jego zdrowie lub życie jest zagrożone. Jednak taką interwencję będą mogli przeprowadzić tylko pracownicy służb państwowych.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat