Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty organizowane przez AGROUnię?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Ustawa o hodowli i rozrodzie zwierząt

21 stycznia weszła w życie znowelizowana ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, która zastąpiła przepisy z 29 czerwca 2007 r.

Nowa ustawa reguluje kwestie zachowania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich (bydła, świń, owiec, kóz, koniowatych, jeleniowatych, drobiu, zwierząt futerkowych i pszczół miodnych, alpak i jedwabnika morwowego), oceny ich wartości użytkowej i oceny genetycznej, prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych i rejestrów, a także kontroli nad hodowlą i rozrodem tych zwierząt. Jednocześnie ustawa wdraża unijne przepisy w tej sprawie.

Do zwierząt gospodarskich, o których mowa w przepisach unijnych, tj. do bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych, ustawa dodała inne zwierzęta gospodarskie, których hodowla zostaje uregulowana: jeleniowate, drób, zwierzęta futerkowe, alpaki, jedwabniki morwowe i pszczoły miodne.

Według nowych przepisów, wysokość pobieranych opłat ma być ustalana samodzielnie przez uprawnione podmioty, na podstawie wysokości poniesionych kosztów związanych z wpisem, wystawieniem zaświadczenia lub świadectwa zootechnicznego. Minister rolnictwa będzie zatwierdzał lub odmawiał zatwierdzenia programu hodowlanego złożonego przez związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane lub zmiany tego programu. Ponadto ustawa wprowadza przepisy stanowiące podstawę prawną do udzielania pomocy z budżetu państwa na prowadzenie ksiąg hodowlanych oraz oceny wartości użytkowej i genetycznej zwierząt gospodarskich.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze