Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty organizowane przez AGROUnię?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Stawki dopłat do materiału siewnego

Od 15 stycznia br. obowiązują nowe stawki dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 r.

Umożliwia to rozpoczęcie realizacji dopłat przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Stawka dopłaty do ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych kwalifikowanym materiałem siewnym za 2020 r. wynosi: 67,98 zł dla zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych; 108,77 zł dla roślin strączkowych; 339,90 zł dla ziemniaków.

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego wypłacane są ze środków z budżetu krajowego. Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty.

W 2020 r. złożono 63 053 wnioski o przyznanie dopłaty. Wnioski były składane od 25 maja do 25 czerwca 2020 r. Na ich realizację przeznaczono 75 mln zł.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze