Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
W jakim stanie są oziminy na Twoim polu?
 
Dobrym
Złym
Trudno powiedzieć


Prawo
Wsparcie organizacji rolniczych

Przedłużenie wsparcia z budżetu państwa uczestnictwa polskich organizacji rolniczych w strukturach unijnych COPA-COGECA przewiduje projekt nowelizacji ustawy o izbach rolniczych, który na początku lutego trafił do prac rządowych.

Projekt dotyczy przekazywania dotacji celowych z budżetu państwa w latach 2021-26 polskim organizacjom tak jak dotychczas poprzez Krajową Radę Izb Rolniczych. Składka narodowa do COPA-COGECA przekracza 300 tys. euro rocznie.

W 2020 r. dotacja na ten cel wyniosła 4,5 mln zł i została przeznaczona na dofinansowanie: składek członkowskich (ok. 2,5 mln zł), kosztów obsługi w języku polskim (ok. 0,5 mln zł), kosztów uczestnictwa w konferencjach, kongresach, posiedzeniach organów i grup roboczych ponadnarodowych organizacji rolniczych (ponad 1 mln zł), kosztów prowadzonego przez KRiR biura w Brukseli (ponad 427 tys. zł). Budżet państwa dofinansowuje polskie organizacje od 2006 r.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze