Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
W jakim stanie są oziminy na Twoim polu?
 
Dobrym
Złym
Trudno powiedzieć


Prawo
Złóż sprawozdanie

Rolnicy gospodarujący na powierzchni powyżej 75 ha użytków rolnych, którzy ustawowo zobowiązani są do wpisu w rejestrze BDO, muszą złożyć roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok poprzedni w terminie do 15 marca 2021 r.

Sprawozdanie składa się za pośrednictwem indywidualnego konta na portalu BDO, wypełniając odpowiedni formularz. W treści sprawozdania należy podać między innymi ilość i rodzaje wytwarzanych odpadów, a także ewentualne instalacje i urządzenia wykorzystywane do przetwarzania odpadów.

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który pozwala na gromadzenie informacji o odpadach i ma na celu zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Od stycznia 2021 r. obowiązują nowe radykalne zasady gospodarki odpadami służące do bieżącej ewidencji odpadów i sprawozdawczości. Obecnie wszystkie karty przekazania odpadów (KPO) muszą być wystawiane w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem systemu BDO i będą przechowywane na serwerach. Nie ma już możliwości odbioru odpadów od przedsiębiorcy, który samodzielnie nie wystawi KPO w systemie BDO. Z dniem 31 grudnia 2020 r. przestały obowiązywać przepisy przejściowe, które umożliwiały firmom i instytucjom prowadzenie ewidencji odpadów poza BDO. Oznacza to, że karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów powinny być tworzone i zapisywane wyłącznie w rejestrze BDO. Ilości odpadów wytworzonych i przekazanych należy przedłożyć w formie sprawozdania, odpowiedniemu marszałkowi województwa.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze