Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty organizowane przez AGROunię?
 
Zdecydowanie Tak
Zdecydowanie Nie
Nie odpowiada mi ich forma
Nie mam zdania


Prawo

Posłowie w czerwcu większością głosów poparli poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem kół.

Kancelaria Senatu wyjaśnia, że poprawki zgłoszone przez senatorów miały charakter doprecyzowujący. Ustawa o KGW została uchwalona w 2018 r. Nowe przepisy pozwoliły na uzyskanie przez te organizacje osobowości prawnej po wpisaniu się do rejestru ARiMR. (zac)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze