Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy w Polsce powinno być więcej gospodarstw ekologicznych?
 
Tak
Nie
Nie wiem


Rekomendacje firm
Szeroka oferta odmian kukurydzy

W ostatnich latach areał kukurydzy w Polsce wynosi ok. 1200 tys. ha i nic nie zapowiada, aby miał się zmniejszyć. Producenci rolni mają do dyspozycji ponad 210 odmian kukurydzy, a więc jest w czym wybierać.

Podstawowa klasyfikacja wyróżnia odmiany na ziarno lub kiszonkę, a w niektórych przypadkach uniwersalne – na ziarno i na kiszonkę. Jednocześnie mogą być uprawiane dla przemysłu młynarskiego, papierniczego, na biogaz i bioetanal. Firmy rekomendują następujące odmiany:

Agrii

Monleri CS (FAO 240-250 Z/260 K) jest mieszańcem trójliniowym, na ziarno i na kiszonkę, pochodzi z programu hodowlanego conditions séchantes – podwyższonej tolerancji na warunki stresowe, w tym okresowe niedobory wody. Wykazuje bardzo dobry potencjał plonowania nawet w czasie długiej suszy. Ma ziarno w typie flint-dent oraz kolbę typu flex. Wysoki plon ziarna oraz bardzo mocny stay green sprawiają, że zielonka z tej odmiany jest doskonałym surowcem do produkcji wysokoenergetycznej kiszonki.

LG Niklas (FAO 240) to nowy uniwersalny mieszaniec trójliniowy na ziarno i kiszonkę. Przeznaczony do uprawy w całym kraju. W roku trudniejszym daje dobry plon wysokoenergetycznej kiszonki, a w latach sprzyjających uprawie kukurydzy nadwyżkę można przeznaczyć na zbiór ziarnowy. Ziarno odznacza się bardzo wysoką MTZ oraz wysoką gęstością w typie flint-dent. Odmiana tworzy rośliny wysokie i bogato ulistnione (z cechą stay green), co przekłada się na duży plon zielonej masy, na poziomie 23,9 t z ha. Rośliny są stabilne, bez tendencji do wylegania w końcowym etapie rozwoju.

Ampol-Merol

Galactus (FAO 230-240) to odmiana na ziarno i kiszonkę z hodowli Saaten Union, charakteryzująca się bardzo wysokim plonem ziarna oraz bardzo wysoką zawartością w nich skrobi. Posiada ziarno typu flint idealne na grys, kolba typu fix jest w całości wypełniona, charakteryzuje się dobrą wymłacalnością. Odmiana wykazuje tolerancję na chłody wiosenne oraz złe warunki pogodowe w suche lata, a także odporność na fuzarium (całych roślin, a zwłaszcza kolb) oraz głownię guzowatą.

Morock (FAO 230) na ziarno i kiszonkę jest odmianą Saatbau. Nasiona są dodatkowo zaprawione nawozem donasiennym Agravita Aktiv 48. Bardzo dobrze sprawdza się na stanowiskach słabszych, wykazuje wigor wiosenny, a ostatecznie daje wysoki plon ziarna. Jest odporna na głownię guzowatą.

Coussade

Evgeni CS (FAO 230) to typowo ziarnowa odmiana, o bardzo wysokim potencjale plonowania. W doświadczeniach COBORU w 2017 r. plon suchego ziarna przekroczył 11,2 t/ha. Ziarno typu flint wyróżnia się bardzo dobrymi parametrami młynarskimi, a luźne koszulki okrywowe kolb w końcowym etapie dojrzewania powodują łatwiejsze dosychanie ziarna na polu. Odmiana wyróżnia się także wysoką tolerancją na omacnicę prosowiankę.

Rianni CS (FAO 230-240) w czterech ostatnich sezonach, w tym także w wyjątkowo trudnym roku 2015, przewyższała poziomem plonowania odmiany z wyższym FAO. Charakterystyczne dla niej jest pełne zaziarnienie kolb i często występujący tzw. „kaczy dziób”. W badaniach COBORU w 2016 r. uzyskała jeden z najwyższych wyników plonowania na ziarno – ponad 12 t suchego ziarna z ha (106 proc. wzorca).

Tonifi CS (FAO 240) jest nową odmianą ziarnową z ziarnem typu flint rekomendowaną do przerobu na grys. Polecana jest szczególnie do intensywnej technologii produkcji. Pozwala uzyskać rekordowe plony ziarna – w doświadczeniach COBORU w 2017 r. uzyskała 108 proc. wzorca (12,73 t ha), zajmując trzecie miejsce na 54 oceniane odmiany. Dzięki luźnym i cienkim koszulkom okrywowym kolb ziarno łatwo dosycha na polu. Polecana do uprawy na wszystkich stanowiskach glebowych.

Chianti CS (FAO 240) to nowa ziarnowa odmiana z ziarnem typu flint, o dodatkowym przeznaczeniu na cele młynarskie. Dobrze plonuje w każdych warunkach glebowo-klimatycznych. Nadaje się do uprawy na najsłabszych i najlepszych stanowiskach.

Baobi CS (FAO 250-260) jest odmianą kiszonkową z ziarnem typu flint-dent. To najwyżej plonująca odmiana w badaniach COBORU w 2018 r. – dała plon suchej masy na poziomie 108 proc. wzorca. Również pozostałe parametry – plon ogólny świeżej masy (105 proc. wzorca) i zawartość suchej masy w plonie ogólnym (102 proc. wzorca) stawiają ją w ścisłej czołówce najlepszych odmian kiszonkowych. Polecana do uprawy na wszystkich typach gleb.

Batisti CS (FAO 250-260) to odmiana zarejestrowana i rekomendowana na rynku niemieckim na kiszonkę. W badaniach COBORU osiągnęła doskonałe wyniki pod względem jakości uzyskiwanej kiszonki (plon jednostek pokarmowych, koncentracja energii). Rośliny są wysokie, mocno ulistnione z efektem stay green, co przekłada się na stabilne i wysokie plony. Udaje się na wszystkich typach gleb, w tym na słabszych i mozaikowych.

Stromboli CS (FAO 260) jest wysoko produktywną odmianą przeznaczoną na jakościową kiszonkę i biogaz. Wysokie uzyski świeżej i suchej masy z ha w połączeniu z dobrą jakością kiszonki predysponują odmianę do żywienia zarówno bydła mlecznego jak i opasowego. To odmiana o silnej budowie, bogato ulistniona, z mocnym efektem stay green. W każdych warunkach odmiana wyróżnia się wyjątkowo intensywnym wzrostem.

Herkuli CS (FAO 260-270) należy do odmian wszechstronnie użytkowanych. Jest przeznaczona do produkcji kiszonki, ziarna i biomasy dla biogazowni. Ceniona za rekordowe i stabilne w latach plony suchej masy oraz wysoką koncentrację energii i strawność kiszonki. W ub.r. plony świeżej masy przekraczały 70 t z ha, czym zyskała opinię odmiany „ratującej” zbiory. Polecana jest do uprawy na wszystkich kompleksach glebowych.

DuPont

P9074 (FAO 270) to odmiana ziarnowa Pioneer. Jej kluczowymi cechami jest wysoki potencjał plonowania na ziarno, szybkie dojrzewanie oraz bardzo wysoka zawartość skrobi. Odmiana gwarantuje dobry wzrost początkowy, a jej kolby są średniowysoko osadzone i szybko dojrzewają. Jest odporna na wyleganie, odznacza się mocną łodygą, a ziarno szybko oddaje wodę i doskonale się suszy. Polecana jest do uprawy w rejonach cieplejszych, na dobrych i ciepłych glebach.

P9127 (FAO 280 K/260 Z) to średniopóźny dent, który charakteryzuje się dobrym wzrostem początkowym, bardzo szybkim oddawaniem wody z ziarna, a łodygi są mocne oraz – podobnie jak liście – zdrowe i odporne. Roślina jest średniowysoka, a jej kolby są wyżej zawieszone. Kiszonka z niej to gwarancja wysokiej jakości skrobi oraz dobrej strawności ogólnej. Polecana jest do uprawy w rejonie środkowym i południowym, na dobrych glebach, także na biogaz.

Farm Saat AG

Farmoritz (FAO K 250/Z 240) to mieszaniec pojedynczy o ziarnie flint-dent. Odmiana dająca wysoki plon ziarna, ale też idealna na biogaz i kiszonkę Wykazuje odporność na rdzę łodyg oraz zdolność dostosowania się do różnych stanowisk, ponadto ma wysoką tolerancję na heliosporiozę, plamistość liści i fuzariozę. Szybko buduje masę liści w początkowym stadium rozwoju, przy bardzo mocnym efekcie zieloności. Zalecana na gleby średnie i lekkie.

Farmfire (FAO 230) – mieszaniec pojedynczy na ziarno i kiszonkę, ziarno flint-dent. Odmianę charakteryzuje wysoka strawność, duży plon suchej masy oraz dobra jakość ziarna i kiszonki. Wysoka zawartość skrobi umożliwia wykorzystanie jej na cele biogazowe. Zalecana do uprawy na glebach średnich i lekkich. Odmiana o znacznej stabilności łodyg i zdrowotności liści, jest odporna na fuzariozę łodyg i liści i heliosporiozę.

Farmezzo (FAO 210 K/220 Z) to mieszaniec pojedynczy, kolby typu fix. Odmiana bardzo dobra na kiszonkę ze względu na ponadprzeciętny plon ziarna, wysokie plony suchej masy oraz wysoką zawartość skrobi. Pozytywne wyniki badań pod względem strawności i zawartości energii. Bardzo niska podatność ziarna na mykotoksyny. Przeznaczona na ziarno i biogaz, zalecana do siewu na glebach od lekkich po ciężkie.

Farmplus (FAO 240 K/220 Z) jest mieszańcem pojedynczym o ziarnie flint-dent na ziarno i kiszonkę. Wysoki efekt stay green przewyższa średnią w tej grupie wczesności. Dopasowuje się do różnych stanowisk. Ma bardzo wysoką odporność na fuzariozę łodyg i liści. Silny start i rozwój początkowy jest dużym atutem na suchych stanowiskach. Zalecana przede wszystkim na gleby średnie, można ją jednak siać na wszystkich stanowiskach standardowych oraz słabszych.

Farmgigant (FAO 260) to mieszaniec pojedynczy na ziarno, kiszonkę oraz biogaz, typ ziarna  flint-dent. Charakteryzuje go wysoka wydajność ziarna oraz suchej masy i znakomita koncentracja energii przy dobrej strawności. Bardzo silny i wyrazisty efekt stay green daje „szerokie okno zbiorów". Zalecany na wszystkie standardowe miejsca uprawy kukurydzy oraz na stanowiska słabsze, gleby od średnich po lekkie.

Farmagic (FAO 240) to mieszaniec pojedynczy na ziarno i kiszonkę, kolby typu fix. Odmiana będąca we wzorcu COBORU w Polsce na ziarno i na kiszonkę. Szczególnie rekomendowana do uprawy na wilgotnych, średniozasobnych i ciężkich stanowiskach. Nadaje się do wczesnych zasiewów. Równomierne dojrzewa z niezwykłym potencjałem plonu przy niskiej obsadzie (7,7 roślin/m²). Charakteryzuje ją bardzo dobre oddawanie wody w trakcie suszenia i duży plon masy zielonej.

HR Smolice

Rosomak (FAO 250-260) ma ziarno semi flint-semi dent. Odmiana uprawiana głównie na kiszonkę, ale także na ziarno i bioetanol. Doświadczenia rejestrowe i porejestrowe świadczą o stabilności plonowania odmiany, która nawet podczas suszy w 2015 r. potwierdziła swoją przydatność na stanowiska słabsze i uboższe w wodę. Jest odporna na głownię guzowatą i fuzariozy.

Kanonier (FAO 240) ma ziarno semi-flint, czyli bardziej preferowane w uprawie na kiszonkę. Odmiana o bardzo dobrym wczesnym wigorze. Rośliny dobrze ulistnione, bardzo wysoka strawność całych roślin (powyżej 72 proc.). Odmiana dawała stabilny plon ziarna powyżej wzorca w trzech ostatnich latach (COBORU). W doświadczeniach rejestrowych uzyskała najlepszy wynik w porównaniu z odmianami o tej samej wczesności. Cechuje ją bardzo dobra odporność na fuzariozy kolb, toleruje słabsze stanowiska.

Fortop (FAO 230) to odmiana o wczesnym kwitnieniu i krótkim okresie wegetacyjnym. Nadaje się do uprawy na północy Polski, zarówno na kiszonkę, jak i na ziarno. W pierwszym roku doświadczeń rejestrowych (bardzo suchy 2015) odmiana pokazała, że znosi okresowe niedobory wody, uzyskując najwyższy plon suchej masy ogółem pośród wszystkich badanych odmian prawie we wszystkich stacjach doświadczalnych. Daje dużo dobrej jakości kiszonki z całych roślin.

SM Kurant (FAO 250) to zarejestrowana w 2017 r. odmiana przeznaczona przede wszystkim na kiszonkę oraz biogaz. Daje bardzo wysokie plony suchej masy. Cechuje ją niezawodność plonowania w zmiennych warunkach pogodowych oraz wyjątkowa tolerancja na niedobór wody. Do uprawy na wszystkich glebach, także mozaikowych.

KWS
Keltikus (FAO 250) to odmiana pojedyncza o ziarnie dent. Wyróżnia się wysokim plonem na suchych stanowiskach. W doświadczeniach rozpoznawczych COBORU i PZPK 2018 r. plon suchego ziarna wyniósł 12,96 t/ha, a bardzo niska wilgotność ziarna podczas zbioru (17,6 proc.) pozwala uzyskać wysoki dochód. Rośliny mają dobry wigor początkowy wiosną i wcześnie dojrzewa jesienią. Polecana do uprawy również na stanowiskach słabszych i mozaikowatych.

Figaro (FAO 240) to odmiana o ziarnie flint-dent, pojedyncza, na ziarno i kiszonkę. W doświadczeniach PDO w 2018 r. plon suchego ziarna wyniósł 12 t/ha (19,9 proc. wilgotności). Plonuje regularnie wysoko w różnych warunkach. Polecana na ziarno we wszystkich regionach uprawy kukurydzy, na wszystkie gleby.

Agro Polis (FAO 240 – odmiana o ziarnie flint-dent, pojedyncza, na ziarno i kiszonkę. Cechuje ją doskonała strawność całych roślin dzięki silnemu efektowi stay green. Rośliny są wysokie i bogato ulistnione, bardzo zdrowe.

Walterinio KWS (FAO 260 to odmiana pojedyncza o ziarnie flint-dent, nadająca się na kiszonkę. Cechuje ją udział kolb w plonie ogólnym 55-57 proc. i wydłużony efekt stay green. Tworzy potężne, bogato ulistnione rośliny z długimi kolbami. Do uprawy na wszystkich glebach w całej Polsce, oprócz zimnego regionu północno-wschodniego.

MAS Seeds – Maisadour

Hulk (FAO 250) to mieszaniec flint-dent. Pokaźna roślina o mocnej budowie i potężnym ulistnieniu zapewnia wysokie plony zielonki. Liście o bardzo dobrej zdrowotności i silnym efekcie stay green. Kolba typu flex dostosowuje się do warunków i dostarcza jakościową kiszonkę o dobrej wartości pokarmowej. Odmiana dostarczyła satysfakcjonujących plonów nawet tam, gdzie wystąpiła susza w sezonie 2018. Hulk nadaje się na różne typy gleb w całym kraju.

DM2517 (FAO 250) jest mieszańcem flint-dent. Charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem początkowym. Tworzy rośliny wysokie, silnie ulistnione. Zapewnia bardzo dobry plon i wysokoenergetyczną  paszę. Ma dobrze zaziarnione kolby, nawet w przypadku niedoborów wody, jak w ub.r. Posiada dobry stay green, co pozwala na elastyczny termin zbioru na kiszonkę. Do uprawy również na biogaz.

Mas 11.K (FAO 220) to mieszaniec flint-dent zarejestrowany w Polsce w 2018 r. Ziarno  szybko oddaje wodę i zapewnia doskonały stosunek plonu do wczesności. Dodatkowo charakteryzuje się wysoką tolerancją na okresowe niedobory wody.

Mas 23.M (FAO 250) to mieszaniec dent. Tworzy rośliny niskie z nisko osadzonymi kolbami, co gwarantuje łatwy zbiór ziarna. Zapewnia niską wilgotnością zbiorów w każdym regionie Polski. W miejscach suchych radzi sobie bardzo dobrze. Odmiana nadaje się na wszystkie rodzaje gleb.

Osadkowski

SY Rotango (FAO 240) firmy Syngenta to mieszaniec na ziarno. Nadaje się do wczesnych siewów, w nie do końca nagrzaną glebę, ponieważ charakteryzuje się wyrównanymi wschodami oraz bardzo dobrym wigorem wiosennym.

ES Meteorit (FAO 230-240) to mieszaniec należący do tzw. genetyki Tropical Dent z hodowli Euralis. Odmiana może być z powodzeniem uprawiana w całej Polsce za wyjątkiem pasa północnego. Cechuje się znakomitymi zdolnościami adaptacyjnymi do każdych warunków klimatyczno-glebowych. Genetyka Tropical Dent gwarantuje rekordowo szybkie dosychanie ziarna na polu oraz bardzo łatwe oddawanie wody przy dosuszaniu.

RGT Afixx (FAO 230) to mieszaniec, który bardzo dobrze wypadł w doświadczeniach firmy Osadkowski SA oraz w oficjalnych badaniach COBORU. Odmiana plonowała wysoko i powtarzalnie, a wyróżniały ją: wyrównane wschody, szybki wigor wiosenny oraz dobra zdrowotność ziarna i całych roślin.

Kosynier (FAO 220-230) pochodzi z HR Smolice. Charakteryzuje się bardzo dobrymi wyrównanymi wschodami oraz świetnym wigorem początkowym. Mimo że mieszaniec ten należy do grupy wczesnej, osiągane plony świeżej masy są wysokie. Nadaje się też na słabsze gleby z niedoborem wody.

Golden Nugget (FAO 230-240) to odmiana polecana na kiszonkę. Cechuje się wysokimi plonami zielonej masy oraz dorodnymi w pełni wykształconymi kolbami, dzięki czemu uzyskiwana jest wysokoenergetyczna pasza. Rośliny tego mieszańca wykazują ponadprzeciętną zdrowotność kolb oraz części wegetatywnych, a także znakomitą odporność na wyleganie. Odmianę można uprawiać na wszystkich typach stanowisk dla kukurydzy.

SY Campona (FAO 260) z hodowli Syngenty przeznaczona jest głównie na kiszonkę. W nowoczesnej technologii uprawy kukurydzy na kiszonkę nacisk kładzie się na to, aby oprócz wysokiego plonu świeżej masy odmiany charakteryzowały się dobrze wykształconymi kolbami, z których można uzyskać jak najwięcej ziarna, czyli źródła skrobi. Istotna jest też wysoka strawność materii organicznej całej rośliny. Te zalety ma SY Campona, która jest jedną z najczęściej uprawianych odmian na kiszonkę i biogaz w Europie Środkowej.

Pioneer

P9074 (FAO 270) to mieszaniec typu dent na ziarno. Charakteryzuje się szybkim dojrzewaniem, wysokimi plonami i wysoką zawartością skrobi. Rośliny są średnio wysokie, o mocnych łodygach odpornych na wyleganie. Ziarno szybko oddaje wodę i doskonale się suszy. Polecana do uprawy w rejonach cieplejszych, na dobrych i ciepłych glebach. Odmiana z katalogu CCA.

P9127 (FAO 280 K/260 Z) to mieszaniec do uniwersalnego wykorzystania, o bardzo wysokim potencjale plonowania i na ziarno, i na kiszonkę. Kiszonka o wysokiej zawartości skrobi charakteryzuje się dobrą strawnością. Odmiana o dobrym wzroście początkowym, rośliny są średniowysokie, o mocnych zdrowych łodygach i liściach, kolby wyżej zawieszone. Bardzo szybko oddaje wodę z ziarna, jednocześnie ma ponadprzeciętną tolerancję na niedobory wody. Odmiana z katalogu CCA, w doświadczeniach firmy Pioneer w Polsce. Polecana do uprawy w rejonie środkowym i południowym, na dobrych glebach, także na biogaz.

PROCAM

SY Karthoun (FAO 210) to mieszaniec na wczesny siew, nawet w chłodniejszych warunkach.  Rośliny wysokie z nisko osadzoną kolbą i wybitną odpornością na wyleganie. Nadaje się na wszystkie gleby i stanowiska, bez większych wymagań.

DKC 3050 (FAO 230) to najwcześniejszy dent przeznaczony na ziarno i CCM. Bardzo dobra kombinacja plonu i dojrzewania ziarna. Daje wysoki i stabilny plon w różnych warunkach. Dobrze oddaje wodę podczas dojrzewania. Dostosowuje się do różnych stanowisk, wykazuje wysoką tolerancję na suszę i wysokie temperatury.

LG 30.254 (FAO 250) charakteryzuje się wyśmienitym wigorem początkowym oraz niewielką skłonnością do wylegania. Mieszaniec znosi zmienne warunki uprawy, nie ma większych wymagań co do stanowiska.

P8613 (FAO 250) to mieszaniec o wysokiej tolerancji na fuzarium łodygowe oraz na wyleganie przed zbiorem. Niezawodna odmiana w różnych warunkach, przydatna na średnie i dobre stanowiska, dobrze toleruje okresowe niedobory wody.

ES Perspective (FAO 240) to mieszaniec na ziarno, bioetanol i kiszonkę, o ziarnie typu Tropical Dent. Odmianę cechuje stabilne plonowanie, szybkie dojrzewanie i dobre oddawanie wody z ziarna. Nadaje się na dobre i średnie stanowiska, ale toleruje również nieco słabsze. Nie można jej wysiewać w nieogrzaną glebę.

SY Impulse (FAO 260) to dent z wyrównanymi kolbami. Odmiana typu Artesian – odporna na suszę i wysoką temperaturę. Charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem plonowania, wytwarza zdrowe rośliny z mocnym antocyjanowym zabarwieniem. Odmiana uniwersalna odnośnie wymagań glebowych, ale nie na gleby chłodne.

Chemirol

Luigi CS (FAO 240-250) to odmiana ziarnowa, o wysokiej zdolności adaptacji do gleb lekkich i mozaikowych, co w połączeniu z dobrą tolerancją na okresowe niedobory wody w glebie powoduje, że sprawdza się ona na wszystkich stanowiskach. Charakteryzuje się znakomitą jakością handlową ziarna – jest ono łatwo wymłacalne, a także szybko oddaje wodę na polu i w czasie suszenia. Wykazuje bardzo wysoką tolerancję na fuzariozy kolb. Jest odmianą także dla przemysłu młynarskiego.

ES Faraday (FAO 270-280) to odmiana mieszańcowa do uprawy na ziarno oraz na bioetanol. Wyróżnia się szybkim tempem oddawania wody, dzięki czemu następuje bardzo efektywne dosychanie ziarna w ostatnim etapie wegetacji.

Legion (FAO 260-270) jest mieszańcem trójliniowym na kiszonkę i biogaz. Bardzo dobrze adaptuje się do zmiennych warunków glebowych i środowiskowych, osiąga bardzo dobry wigor młodych roślin po wschodach, a także odznacza się wysoką tolerancją roślin i kolb na grzyby fuzaryjne oraz głownię guzowatą. Cechą charakterystyczną są rośliny bardzo wysokie, bogato ulistnione, u których mocno wyeksponowany jest efekt przedłużonej zieloności, a cienka osadka kolb zwiększa jej wartość żywieniową.

Opoka (FAO 240) to odmiana mieszańcowa na kiszonkę i biogaz, która osiąga bardzo stabilne plony zielonej i suchej masy. Znakomicie adaptuje się do różnych stanowisk, a szczególnie do gleb lekkich i mozaikowych, co jest wynikiem bardzo dobrej tolerancji na okresowe deficyty wody w glebie. Ponadto charakteryzuje się cechą przedłużonej zieloności łodyg i liści, co pozwala na wydłużenie terminu zbioru przy jednoczesnym zachowaniu właściwej zawartości suchej masy w całych roślinach.

Ragt

RGT Forexxia (FAO 250) to mieszaniec trójliniowy o ziarnie flint-dent. Rośliny bardzo wysokie, o dużym ulistnieniu. Bardzo wysoki plon ogólny suchej masy oraz udział kolb w plonie ogólnym suchej masy. Kiszonka cechuje się wysoką wartością energetyczną i wysoką strawnością włókna DINAG. Odmiana o bardzo wysokiej zdrowotności. Wykorzystuje dobre warunki klimatyczno-glebowe.

RGT Twixxter (FAO 250/260) to mieszaniec pojedynczy o ziarnie flint-dent. Odmiana o wysokich roślinach dających bardzo wysoki plon ogólny suchej masy oraz wysoki plon kolb. Może być uprawiana w każdych warunkach. Mieszaniec na kiszonkę posiada bardzo wysokie i zrównoważone wartości odżywcze. Mocny stay green i wysoka zdrowotność to dodatkowe atuty.

Babexx (FAO 220) to mieszaniec pojedynczy na kiszonkę. Daje bardzo wysoki plon ogólny suchej masy, o dużym udziale kolb. Rośliny są bardzo wysokie, silnie ulistnione, mocny stay green. Cechują się bardzo dobrym wigorem początkowym i małą wrażliwością na choroby. Tolerują gleby słabsze i zimne oraz wcześniejszy siew.

Volumixx (FAO 250) to mieszaniec pojedynczy, który daje bardzo wysokie i stabilne plony ogólne suchej masy oraz suchej masy kolb, a kiszonka cechuje się wysoką energią i strawnością. Odmiana o dość dobrym wigorze początkowym i małej wrażliwości na choroby. Rośliny są dość wysokie i bardzo mocno ulistnione. Dobrze radzą sobie na glebach przepuszczalnych i suchych.

Xxilo (FAO 250) jest mieszańcem trójliniowym, dającym bardzo wysokie plony ogólne suchej masy i wysokie plony suchej masy kolb, a kiszonka ma wysoką zawartość skrobi. Wyróżnia się dużą zdrowotnością i bardzo dobrym wigorem początkowym. Rośliny są wysokie i mocno ulistnione. Tolerują zimne gleby i w miarę dobrze znoszą suszę.

RGT Chromixx (FAO 230) to mieszaniec pojedynczy o ziarnie flint-dent. Oprócz dużego i stabilnego plonowania, cechuje się bardzo dobrą zdrowotnością. Tworzy rośliny średniej wysokości, kolby o korzystnej strukturze ułożone są  równomiernie na średniej wysokości. Dobrze sobie radzi na glebach przepuszczalnych i suchych. Bardzo dobrze toleruje warunki stresowe. Polecana do uprawy w całej Polsce, poza rejonami najmniej korzystnymi termicznie.

RGT Metropolixx (FAO 230) to mieszaniec trójliniowy o ziarnie flint-dent. Rośliny średniowysokie, kolby regularne, osadka bardzo cienka, MTZ średnia. Odmiana o bardzo wysokim i stabilnym plonowaniu w każdych warunkach, niezależnie od potencjału gleby. Dobra wymłacalność i dobre oddawanie wody z ziarna to dodatkowe jej atuty. Całe rośliny bardzo zdrowe. Lubi zagęszczony siew. Polecana do uprawy w całej Polsce, poza rejonami najmniej korzystnymi termicznie.

RGT Irenoxx (FAO 230) to mieszaniec pojedynczy o ziarnie flint-dent. Wyróżnia się bardzo wysokim potencjałem plonowania. Rośliny średniej wysokości, mocno ulistnione, o bardzo dużych regularnych kolbach, do końca zaziarnionych. Wykazuje stabilność plonowania w każdych warunkach. Wysoka zdrowotność. Uniwersalny ze względu na możliwość uprawy na kiszonkę. Polecany do uprawy w całej Polsce, poza rejonami najmniej korzystnymi termicznie.

Brigado (FAO 250) została zarejestrowana na kiszonkę w Polsce w 2018 r. To mieszaniec pojedynczy, odmiana w typie uniwersalnym, ziarno flint-dent. Jest odmianą z najlepszym wynikiem plonu suchej masy (ok. 22 t/ha) wśród wszystkich odmian badanych w procesie rejestracji na kiszonkę COBORU w latach 2016-17. Wysoki potencjał plonotwórczy potwierdziły badania porejestrowe w bardzo suchym 2018 r. Mocny wigor początkowy sprawia, że szybko rusza wiosną i buduje rekordowo wysokie rośliny z dobrym udziałem kolb. Odporna na wyleganie. Wyjątkowa tolerancja na chłody umożliwia siew w niekorzystnych dla uprawy kukurydzy rejonach.

Ligato (FAO 230) została zarejestrowana w Polsce w 2018 r. To mieszaniec pojedynczy, odmiana w typie uniwersalnym, ziarno flint-flint-dent, przeznaczona do uprawy na wysokoenergetyczną kiszonkę oraz ziarno. Wyróżnia się wczesnym wigorem i tolerancją na wiosenne chłody. Tworzy bardzo wysokie i zdrowe rośliny z długą w pełni zaziarnioną kolbą. Rekomendowana do uprawy w całej Polsce, również w rejonach niekorzystnych termicznie oraz na glebach ciężkich i zlewnych.

Saaten Union

Janero (FAO 240) została zarejestrowana w Polsce w ub.r. Przeznaczona jest na ziarno. To  mieszaniec pojedynczy, dający wysokie plony potwierdzone wynikami badań w wielu krajach. Znakomicie przystosowuje się do różnych warunków uprawy. Rośliny średniowysokie, odporne na wyleganie, nie krzewiące się, o typie ziarna flint-dent. Młode rośliny mają bardzo dobry wigor początkowy i tolerują chłody wiosenne.

Surterra (FAO 250) to bardzo wydajny mieszaniec pojedynczy na ziarno i kiszonkę. Rośliny wysokie, bardzo odporne na wyleganie. Ma dobry profil zdrowotnościowy oraz przydatność do uprawy na lekkich glebach. Daje wysokie i stabilne plony suchego, łatwo wymłacalnego ziarna flint-dent. Wykazuje bardzo wysoki potencjał plonowania (ziarno i sucha masa) nawet w trudnych  warunkach glebowo-klimatycznych. Potencjał odmiany na dobrą kiszonkę może być w pełni wykorzystany w całej Polsce, szczególnie na północy, dzięki bardzo dobremu wigorowi roślin i tolerancji na chłody wiosenne.

Korynt (FAO 230-240) jest pojedynczym mieszańcem ziarnowym o wysokiej tolerancji na stresowe warunki glebowo-klimatyczne. Może być uprawiany z powodzeniem na słabszych glebach przy okresowych niedoborach wody. Tworzy rośliny średniowysokie o bardzo dobrej odporności na wyleganie. Rośliny pokroju kompaktowego, z liśćmi nadkolbowymi wzniesionymi ku górze. Odmiana o wysokim plonie ziarna. Może być uprawiana w całym kraju.

Galactus (FAO 230-240) jest znakomitym ziarnowym mieszańcem o typie ziarna flint. Toleruje chłody wiosenne, cechuje się wysoką odpornością na choroby fuzaryjne i głownię.

Petroschka (FAO 220-230) to mieszaniec pojedynczy charakteryzujący się bardzo stabilnym plonem zarówno na ziarno, jak i kiszonkę. Spełnia wysokie wymagania jakościowe poprzez wysoką zawartość skrobi oraz dobrą strawność. Rośliny średniowysokie o bardzo dobrym ulistnieniu i wysokiej odporności na wyleganie. Bardzo dobry stay green.

Neutrino (FAO 240-250) jest typowo kiszonkowym mieszańcem pojedynczym o typie ziarna dent-flint. W badaniach CCA COBORU 2017 odmiana wykazała się bardzo wysokim plonem jakościowej kiszonki oraz bardzo wysokim plonem energii. Tworzy wysokie, gęsto ulistnione oraz odporne na wyleganie rośliny. Cechuje się bardzo silnym wigorem początkowym oraz sprawdza się na chłodnych i stresowych stanowiskach.

Sucorn (FAO 260) to mieszaniec pojedynczy zarejestrowany w Niemczech w ub.r., znajdujący się w badaniach CCA COBORU, na kiszonkę. Jest odmianą o typie ziarna flint-dent. Charakteryzuje się bardzo wysokim plonem suchej masy. Nadaje się na słabe i okresowo przesuszone stanowiska. Charakteryzuje się ponadto bardzo wysokimi i odpornymi na wyleganie roślinami o bardzo dobrym stay green.

Syngenta

SY Talisman (FAO 220-230) przeznaczona jest na ziarno, grys z możliwością uprawy na kiszonkę. Jest odmianą mieszańcową dwuliniową o ziarnie typu flint, o wysokich i stabilnych plonach na terenie całego kraju, niezależnie od warunków agrometeorologicznych. Wykazuje bardzo silny wczesny wigor i dobrze znosi stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną. Polecana na wszystkie typy gleb, na których uprawiana jest kukurydza.

SY Pandoras (FAO 240) zarejestrowano w Polsce w ub.r. Jest odmianą mieszańcową dwuliniową, o typie ziarna flint, z przeznaczeniem na ziarno i grys. Ma mocną budowę łodygi oraz bardzo silne, zdrowe, równomiernie rozłożone i wzniesione ku górze ulistnienie. Wykazuje dużą odporność na choroby, zwłaszcza Helminthosporium i Fusarium i bardzo wysoką zawartość skrobi (> 37 proc.). Czyni ją to przydatną do przerobu w gorzelni (etanol).

SY Kardona (FAO 250) jest odmianą mieszańcową dwuliniową o ziarnie typu flint, przeznaczoną na kiszonkę i biogaz z możliwością uprawy na ziarno. W doświadczeniach PDO COBORU 2016-18 w grupie odmian średniowczesnych wyróżniła plonami suchej masy – średnio 21,4 t/ha. Zdrowe, silnie ulistnione rośliny z dużym udziałem kolb dają plon o wysokiej strawności i koncentracji energii. Odmiana należy do grupy Powercell – nowoczesnych odmian spełniających wysokie wymagania rolników prowadzących chów bydła. Sprawdza się na wszystkich typach gleb.

SY Amboss (FAO 220-230) jest odmianą mieszańcową dwuliniową o ziarnie typu flint, przeznaczoną na kiszonkę i biogaz. Cechuje się wysokim i stabilnym w latach plonem zielonej masy, o bardzo dobrej strawności i optymalnej zawartość skrobi. Odmiana nadaje się na wszystkie gleby.

oprac. redakcja


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat