Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy w Polsce powinno być więcej gospodarstw ekologicznych?
 
Tak
Nie
Nie wiem


Rekomendacje firm
Fungicydy do wiosennej ochrony zbóż
 
Wraz z rozpoczęciem wegetacji roślin uprawnych zaczynają rozwijać się choroby grzybowe. Należy jak najszybciej ograniczyć ich działanie, stosując zabiegi fungicydami. Jest ich wiele, więc producenci i dystrybutorzy oferują odpowiednią liczbę rozwiązań. 

Ampol-Merol

Dystrybutor poleca dwa preparaty: Elatus Plus i Menara. Mają one działanie zarówno profilaktyczne, jak i wyniszczające w przypadku chorób, które zaczęły wykazywać uodpornienie na pestycydy. Elatus Plus jest fungicydem o działania układowym w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej. Skuteczność zabiegu gwarantuje substancja czynna Solatenol (benzowindyflupyr). Menara 410 EC (propikonazol + cyprokonazol), to fungicyd o działaniu systemicznym, któremu skuteczność zapewnia najwyższa dawka triazoli na hektar. Sprzedawany jest w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej i stosowany zapobiegawczo, interwencyjnie oraz wyniszczająco w ochronie zbóż ozimych i jarych. Oba preparaty są zalecane łącznie. Pakiet Elatus Plus Menara to połączenie najnowszej substancji czynnej o nazwie Solatenol z propikonazolem i cyrokonazolem. Septorioza, rdza, mączniak prawdziwy, rynchosporioza czy DTR to tylko kilka z wielu chorób grzybowych, które eliminują te dwa produkty. Dawkowanie i szeroki zakres stosowania pakietu Elatus Plus Menara w przedziale BBCH 31-59 to kompletna ochrona liści. Szeroka rejestracja obejmuje pszenicę, pszenżyto, żyto i jęczmień. 

Bayer

Firma Bayer do ochrony przed chorobami pszenicy ozimej i jęczmienia polecają dwa warianty ochrony fungicydowej: Fusaro Xpro i Univo Xpro. Zawierają one wysokiej jakości fungicydy o dodatkowym wpływie na plonowanie zbóż, dzięki zawartym w nich substancjom czynnym korzystnie wpływających na fizjologię roślin.
Fusaro Xpro polecane jest na plantacje jęczmienia i pszenicy zagrożone fuzariozami, chorobami podstawy źdźbła, brunatną plamistością liści i septoriozami. Fungicyd przydatny jest na polach o uproszczonej agrotechnice i zmianowaniu. Na pola o wysokim potencjale plonotwórczym i z właściwym zmianowaniem proponujemy system  Univo Xpro, w którym do pierwszego zabiegu firma zaleca trzyskładnikowy fungicyd Boogie Xpro 400 EC, zwalczający choroby podstawy źdźbła na najwyższym poziomie. Charakteryzuje się skuteczną ochroną przed septoriozami. W razie konieczności (przedłużające się niekorzystne warunki atmosferyczne) można rozszerzyć ochronę o trzeci zabieg fungicydowy środkiem Prosaro 250 EC. 

BASF

Producent przewiduje kolejny sezon, w którym zboża ozime będą szczególnie narażone na patogeny, które zdążyły się już dobrze rozwinąć w czasie długiej i ciepłej jesieni. Firma uważa, że istotne będzie wykonanie pierwszego zabiegu preparatem, który zabezpieczy rośliny na długi okres przed pełnym spektrum chorób. W tym celu zaleca zastosowanie sprawdzonego fungicydu Capalo 337,5 SE. Zastosowany we wczesnych fazach rozwojowych zapewnia długotrwałą i bardzo skuteczną ochronę na najwyższym poziomie. W ochronie liścia flagowego i podflagowego BASF zaleca zastosowanie środka  Adexar Plus. Fungicyd ten sprawdził się w latach z wysoką presją ze strony chorób zbóż. Jego skuteczność tkwi w unikalnym składzie: Xemium (fluksapyroksad), F500 (piraklostrobina) oraz epoksykonazol. Substancja Xemium zapewnia bardzo szybkie i niezawodne zwalczanie patogenów rozwijających się już w roślinie oraz długotrwałą jej ochronę. Adexar Plus należy do grupy produktów AgCelence, co oznacza, że oprócz działania grzybobójczego dostarcza dodatkowych korzyści w postaci efektów fizjologicznych. Do ochrony kłosa producent zaleca zastosowanie fungicydu Osiris 65 EC. Jego cechą wyróżniającą jest zaawansowana formulacja, zapewniająca doskonałe i długotrwałe działanie ochronne oraz bardzo wysoką skuteczność na choroby górnych liści i kłosa. Na plantacjach prowadzonych mniej intensywnie firma poleca zastosowanie dwóch produktów: Duett Star i Priaxor. 

Ciech

Sezon wegetacyjny 2018/19 rozpoczął się dla zbóż ozimych dość suchym okresem na przełomie lata i jesieni. Mimo to w wielu regionach kraju zboża zasiane w optymalnym terminie wchodziły w okres zimowania w fazie krzewienia. Późną jesienią pojawiły się pierwsze infekcje patogenami chorobotwórczymi. Na wielu plantacjach pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego zaobserwowano symptomy porażenia mączniakiem zbóż i traw. W związku z powyższym istnieje duże zagrożenie silnej presji chorób na plantacjach ozimych w okresie wiosennym.

Ciech Sarzyna oferuje dwa fungicydy: Tarcza Łan Extra 250 EW (tebukonazol 250g/l ) i Azoksar 250 SC (azoksystrobina 250 g/l ). Łącznie zastosowane Azoksar 250 SC (0,6 l/ha) i Tarcza Łan Extra 250 EW (0,8 l/ha) są bardzo skuteczne w walce z mączniakiem zbóż i traw, septoriozą paskowaną liści, brunatną plamistością liści oraz czernią zbóż. Powyższe rozwiązanie działa zapobiegawczo i interwencyjnie, a szerokie okno aplikacji (BBCH 30-59) umożliwia wykonanie zabiegu w korzystnym terminie. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest łączna rejestracja Tarcza Łan Extra 250 EW i Azoksar 250 SC. 

DuPont

Talius 200 EC firmy Corteva Agriscience to fungicyd kontaktowy zwalczający głównie mączniaka zbóż, ale też ograniczający inne choroby. To doskonały komponent różnych programów ochrony i mieszanin fungicydów, szczególnie polecany na pierwszy zabieg fungicydowy (tzw. T1). Zastosowanie w programie ochrony fungicydu Talius 200 EC zapewnia wyjątkową skuteczność w zwalczaniu mączniaka zbóż przy jednoczesnym najdłuższym okresie ochrony przed tą chorobą (do ponad ośmiu tygodni). Działanie zapobiegawcze tego fungicydu przewyższa inne istniejące rozwiązania oraz zapewnia ochronę przed mączniakiem nowych przyrostów. Stymulowana jest również naturalna odporność roślin. Talius 200 EC ogranicza też występowanie innych chorób: brunatnej plamistości liści (DTR), fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła, septoriozy liści, septoriozy plew, plamistości siatkowej. Charakteryzuje się działaniem komplementarnym w stosunku do substancji czynnych należących do innych grup chemicznych. Wzmaga działanie innych substancji czynnych fungicydów, dlatego jest doskonałym składnikiem do programów fungicydowych chroniących przed chorobami źdźbła i liści od końca krzewienia do liścia flagowego. Istotna jest przy tym możliwość zastosowania niskiej dawki np. 0,15 l/ha, co pozwala na zmniejszenie ilości stosowanych substancji czynnych na jednostkę powierzchni i ułatwia komponowanie mieszanin do zabiegu. 

Osadkowski SA

W ramach swojego programu firma Osadkowski SA, dystrybutor środków chmiecznych zaleca na zabieg T1: Unix 75 WG 0,6 kg/ha + Tern Premium 575 EC 0,6 l/ha. Rozwiązanie to jest polecane na plantacje zbóż ozimych o wczesnym lub optymalnym terminie siewu i wysokim potencjale plonowania. Trzy sprawdzone substancje daje szerokie spektrum działania na wszystkie jednostki chorobowe, które mogły pojawić się już w jesienią i dalej będą rozwijać się wiosną. Bardzo wysoka skuteczność preparatu Unix 75 WG (cyprodynil) na choroby podstawy źdźbła daje bezpieczeństwo uprawy. Uzupełnieniem jest fenpropidyna i propikonazol z Tern Premium 575 EC, które działają na pozostałe choroby: mączniaka, spetoriozy i rdze. Całościowo jest to sprawdzone rozwiązanie w pierwszym zabiegu w zbożach. 
Zabieg T2: Elatus Plus 0,6 l/ha + Plexeo 0,8 l/ha to układ dwóch preparatów do ochrony liścia flagowego i kłosa. Elatus Plus to najnowsza substancja z grupy SDHI – Solatenol, która charakteryzuje się wyjątkowo długim działaniem zapobiegawczym. Bardzo szybko jest pobierana przez tkanki rośliny i następnie przemieszcza się w całym liściu. Z badań wynika, że nawet po 40 dniach od aplikacji zachowuje 80 proc. skuteczności w stosunku do septoriozy. Preparat Plexeo to uzupełnienie w zakresie działania interwencyjnego. Ma za zadanie zwalczenie infekcji, do których mogło dojść przed aplikacją. 

PUH Chemirol

Kier 450 SC jest nowoczesnym fungicydem wieloskładnikowym w formie stężonej zawiesiny, powstałym w wyniku unikalnego połączenia trzech substancji czynnych: azoksystrobiny, tebukonazolu i difenokonazolu. Decyduje to o wysokiej skuteczności zabiegów, a ponadto ogranicza ryzyko związane z nieprawidłowym mieszaniem cieczy użytkowych, zwłaszcza w przypadku użytkowników mniej doświadczonych. Zaletą środka jest jego wszechstronne zastosowanie, można go bowiem bezpiecznie używać w szerokiej gamie upraw zbożowych, w tym w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym oraz jęczmieniu jarym. Środek ten skutecznie zwalcza najgroźniejsze choroby grzybowe występujące w zbożach od fazy pierwszego kolanka do zakończenia fazy kłoszenia, w tym przede wszystkim: septoriozę paskowaną liści pszenicy, septoriozę plew, rdzę brunatną pszenicy, plamistość siatkową jęczmienia czy rdzę jęczmienia. Kier 450 SC wykazuje działanie układowe, przeznaczony jest do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. 

Syngenta

Aby skutecznie chronić zasiewy zbóż ozimych i nie dopuścić do spadku plonu, zabieg T1 powinien zostać wykonany od fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka. Na początku wiosennej wegetacji zbóż ozimych największym zagrożeniem są: mączniak prawdziwy, septoriozy oraz łamliwość podstawy źdźbła. Skutecznym rozwiązaniem przeciw mączniakowi prawdziwemu jest obecnie Tilt Turbo 575 EC. Preparat zawiera 450 g/l fenpropidyny i 125 g/l propikonazolu. Substancje te charakteryzują się działaniem systemicznym. Przeznaczone są do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Fenpropidyna charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością w zwalczaniu mączniaka prawdziwego (do 20 dni od infekcji), także w niskich temperaturach. Propikonazol skutecznie ogranicza wystąpienie septoriozy liści, rdzy brunatnej oraz brunatnej plamistości liści. Kolejnym zagrożeniem w bieżącym sezonie będzie łamliwość źdźbła zbóż. W przypadku zwalczania tej choroby dobór preparatów na polskim rynku jest ograniczony. Najskuteczniejszym środkiem zwalczającym różne szczepy łamliwości podstawy źdźbła jest Unix 75 WG, zawierający 750 g/kg cyprodynilu, substancji o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego. Połączenie dwóch produktów daje wyjątkową skuteczność w zwalczaniu wszystkich chorób grzybowych zagrażających pszenicy na początku wiosennej wegetacji. Zalecane dawki w mieszaninach to: Tilt Turbo 575 EC 0,6 l/ha + Unix 75 WG 0,6 kg/ha. 

Adam Paradowski

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat