Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Na jakie ugrupowanie zagłosujesz w wyborach do Europarlamentu?
 
Koalicja Europejska
Prawo i Sprawiedliwość
Inne ugrupowanie
Nie zagłosuję


Rekomendacje firm

Odmiany kukurydzy na kiszonkę 

Spośród wielu odmian kukurydzy kiszonkowej dostępnych na polskim rynku, firmy oferujące nasiona szczególnie polecają na ten rok:

Caussade  

Rianni CS (FAO 230-240) – mieszaniec pojedynczy, średniowczesny ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). Ze względu na niską liczbę FAO i jednocześnie bardzo wysoki potencjał plonowania Rianni CS określana jest mianem łamacza korelacji. Odmiana wysoko oceniana pod względem jakości uzyskiwanej kiszonki dzięki wysokiej zawartości energetycznej skrobi oraz strawności. Wysokie plony ziarna w czteroletnich badaniach COBORU w  latach 2014-17 wskazują na możliwość jej uprawy także na ziarno. Odmiana cechuje się intensywnym wzrostem wegetatywnym. Dobrze radzi sobie w każdych warunkach. Charakterystyczne dla Rianni CS jest pełne zaziarnienie kolb i często występujący tzw. „kaczy dziób”. 

Belugi CS (FAO 240-250) – mieszaniec pojedynczy, średniowczesny z katalogu wspólnotowego. Odmiana Belugi CS cechuje się wysokim i stabilnym poziomem plonowania. Potwierdzeniem są dwuletnie wyniki badań COBORU/PZPK, w których odmiana plonowała na poziomie najlepszych odmian wzorcowych. Belugi CS jest odmianą tolerancyjną na wiosenne chłody i wyróżnia się wyjątkowo intensywnym wzrostem początkowym roślin. Rekomendowana jest do uprawy na wszystkich stanowiskach, ze względu na wyjątkowo regularne plonowanie, gwarantujące wysoki plon świeżej i suchej masy z hektara.

Batisti CS (FAO 250-260) - mieszaniec trójliniowy, średniopóźny, zarejestrowany w Niemczech na kiszonkę. W badaniach COBORU w 2016 r. odmiana osiągnęła bardzo dobre wyniki pod względem jakości kiszonki (plon jednostek pokarmowych, koncentracja energii). W badaniach niemieckich LSV-2015 także wyróżniała się wysoką zawartością suchej masy, skrobi oraz doskonałą strawnością. Jej rośliny są wysokie, mocno ulistnione z efektem stay green. Batisti CS udaje się na wszystkich typach gleb.

Monleri CS (FAO 250-260) - mieszaniec trójliniowy z katalogu wspólnotowego, średniopóźny o uniwersalnym przeznaczeniu. Jego wysokie i bogato ulistnione rośliny zapewniają duże plony świeżej i suchej masy. Odmiana osiąga bardzo dobrą wartość żywieniową dzięki wysokiej strawności (DINAG 51) i zawartości energetycznej skrobi. Wysoki plon ziarna uzyskany w badaniach COBORU w 2015 r. (104  proc. wzorca) wskazuje, że można ją uprawiać także na ziarno. Polecana do uprawy na wszystkich kompleksach glebowych.

Herkuli CS (FAO 260-270) - mieszaniec pojedynczy z katalogu wspólnotowego, średniopóźny. Odmiana wszechstronnie użytkowana, przeznaczona do produkcji kiszonki dla bydła, a także ziarna i biomasy dla biogazowni. Ceniona za wysokie i stabilne w latach plony suchej masy oraz wysoką koncentrację energii i strawność kiszonki. Najwyżej plonująca odmiana na ziarno w Polsce w badaniach COBORU w 2012 i 2014 r. Polecana do uprawy na wszystkich kompleksach glebowych.

DowDuPont

P8500 (FAO 250) – mieszaniec pojedynczy, średniowczesny z katalogu wspólnotowego (CCA 2017). Odmiana typowo kiszonkowa, bogato ulistniona, daje wysokie plony zielonej masy o bardzo dobrych parametrach. Tworzy rośliny średniowysokie, zwarte, o mocnych łodygach i dużych kolbach zawieszonych na średniej wysokości. Ziarno typu dent znakomicie oddaje wodę i dosycha na  polu, a siewki wykazują bardzo dobry wzrost początkowy. Mieszaniec polecany jest do uprawy na średnich stanowiskach. Ma doskonały stay green, dlatego termin zbioru na kiszonkę należy wyznaczać na podstawie linii mlecznej ziarna. Najlepiej, gdy znajduje się na 2/3 długości ziarniaka.

P9127 (FAO 280) – mieszaniec pojedynczy, średniopóźny z katalogu wspólnotowego (CCA 2016), uniwersalny. Daje wysokie plony zielonej masy, o wysokiej zawartości skrobi i dobrej strawności ogólnej. Cechuje się dobrym wzrostem początkowym. Rośliny są średniowysokie, o mocnych łodygach, odporne na choroby. Dobrze znosi niedobory wody. Polecany do uprawy w środkowej i południowej Polsce, na dobrych glebach.

P9234 (FAO 280) – mieszaniec pojedynczy, średniopóźny, uniwersalny z katalogu wspólnotowego (CCA 2014). Daje wysokie plony zielonej masy o dobrej zawartości skrobi i dobrej strawności ogólnej. Toleruje chłody i ma szybki wzrost początkowy. Tworzy rośliny średniowysokie, o mocnych łodygach. Cechuje się dobrą zdrowotnością, zwłaszcza tolerancją na żółtą plamistość liści kukurydzy. Dobrze znosi niedobory wody. Polecany do uprawy w środkowej i południowej Polsce na dobrych i lżejszych glebach.

P9911 (FAO 320) – mieszaniec pojedynczy, późny, na kiszonkę i biogaz z katalogu wspólnotowego (CCA 2014). Daje wysokie plony zielonej masy. Ma dobry wzrost początkowy. Silny stay green. Kolby są bardzo zdrowe. Odznacza się ponadprzeciętną tolerancją na niedobory wody i chłody. Polecany do uprawy w środkowej i południowej Polsce na dobrych glebach.

Euralis

ES Watson (FAO 250) – mieszaniec pojedynczy z katalogu wspólnotowego (zarejestrowany w 2016 r. w Niemczech) przeznaczony do uprawy na kiszonkę oraz na ziarno. Charakteryzuje się wysokim plonem ogólnym suchej masy (215,7 dt/ha w doświadczeniach rozpoznawczych 2017) oraz doskonałym wczesnym wigorem roślin. Wysoki plon energii z hektara osiąga dzięki wysokiej zawartości suchej masy kolb w zakiszanej masie (>51 proc.) oraz dobrej strawności włókna. Tworzy wysokie rośliny w typie stay green, o bardzo dobrej zdrowotności. Odmiana przydatna do uprawy na kiszonkę na terenie całego kraju.

ES Skywalker (FAO 240) – mieszaniec pojedynczy z katalogu wspólnotowego (zarejestrowany w 2017 r. w Niemczech) o ziarnie zbliżonym do typu flint. Daje wysoki plon ogólny suchej masy (214,4 dt/ha w doświadczeniach rozpoznawczych w 2017 r.). Ma zbalansowany udział suchej masy kolb w plonie ogólnym suchej masy (ok. 52 proc.), co zapewnia wysoką energetyczność paszy. Natomiast wysoka strawność całych roślin to zasługa dobrej strawności włókna. Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrym wczesnym wigorem, silnym efektem stay green oraz bardzo dobrą zdrowotnością roślin. Stabilnie plonuje nawet w rejonach o okresowych niedoborach wilgoci.

ES Archimedes (FAO 250) – odmiana zarejestrowana w Czechach w 2008 r. Mieszaniec trójliniowy z grupy odmian OPTImaize przeznaczonych do uprawy na wysokoenergetyczną, jakościową kiszonkę na terenie całego kraju oraz na ziarno w rejonach o korzystniejszych warunkach termicznych. Jest to mieszaniec o dobrym stay green z ziarnem typu pośredniego flint-dent. Tworzy wysokie rośliny, o bardzo dobrej odporności na wyleganie. Cechują się bardzo małą podatnością na fuzariozy, wysokimi i stabilnymi plonami oraz doskonałymi parametrami kiszonkarskimi.

ES Metronom (FAO 240) – odmiana ogólnoużytkowa, zarejestrowana w Polsce w 2015 r. Mieszaniec pojedynczy z grupy odmian OPTImaize. Jego doskonałe wyniki w doświadczeniach kiszonkowych PDOiR w latach 2015-16 (plon ogólny suchej masy kształtował się na poziomie 102 proc. wzorca w obydwu latach) potwierdziły stabilność plonowania tej odmiany. Ma ziarno zbliżone do typu flint, o wysokiej, przekraczającej 300 g MTZ. Rośliny są wysokie, o bardzo dobrej odporności na wyleganie. Posiadają cechę stay green. Odmiana nadaje się do użytkowania ziarnowego i kiszonkowego na terenie całego kraju.

ES Fireball (FAO 250-260) – mieszaniec pojedynczy zarejestrowany w Polsce w 2012 r. o bardzo wysokich roślinach z mocnym efektem stay green. Odmiana charakteryzuje się bardzo korzystną strukturą plonu (w badaniach rejestrowych udział kolb w zakiszanej masie wynosił 56,3 proc.) oraz dużą biomasą, niezależnie od warunków pogodowych. Dobrze radzi sobie w niekorzystnych warunkach. W specjalnej serii doświadczeń COBORU na Podlasiu w 2015 r., średni plon odmiany przekroczył 21 t s.m./ha. To propozycja dla rolników chcących uzyskać najwięcej energii z hektara.

HR Smolice

Fortop (FAO 230) – odmiana mieszańcowa trójliniowa o wczesnym kwitnieniu i krótkim okresie wegetacyjnym, wpisana do krajowego rejestru w 2017 r. Nadaje się do uprawy na północy Polski, zarówno na kiszonkę, jak i na ziarno. W pierwszym roku doświadczeń rejestrowych (bardzo suchy 2015 r.) odmiana pokazała, że znosi okresowe niedobory wody, uzyskując najwyższy plon suchej masy ogółem spośród wszystkich badanych odmian, w prawie wszystkich stacjach doświadczalnych. Fortop daje dużo dobrej jakości kiszonki z całych roślin, o strawności wynszącej 73 proc. Ma dobre wyniki badania surowca kiszonkarskiego pod kątem zawartości skrobi, białka oraz włókna. W PDO 2017 zajęła 1. miejsce  w plonie świeżej masy i zawartości suchej masy w kolbach, w swojej grupie wczesności i 2. miejsce pod względem plonu suchej masy ogółem. Plon jednostek pokarmowych wyniósł 101 proc.

Podlasiak (FAO 260) – odmiana z katalogu krajowego o bardzo dużym potencjale plonowania. Uzyskała 1. miejsce w plonie suchej masy (108 proc.) w obu latach doświadczeń rejestrowych oraz 103 proc. wzorca w PDO 2015. Daje bardzo wysokie (średnio 320-325 cm), najwyższe w palecie odmian HR Smolice rośliny, a przy tym dobrze ulistnione. Umożliwia to uzyskanie rekordowego plonu zielonej masy o dobrej jakości (113 proc. wzorca w 2013 r., 110 proc. w 2014 r. w dośw. rejestrowych). Rośliny długo zachowują zieloność, co pozwala nieco opóźnić zbiór na kiszonkę. Toleruje słabsze stanowiska.

Rosomak (FAO 250-260) – odmiana z katalogu wspólnotowego o ziarnie typu semi flint-semi dent. Doświadczenia rejestrowe i porejestrowe potwierdziły, że odmiana plonuje stabilnie, odpowiednio 102 proc. wzorca w doświadczeniach rejestrowych i 103,5 proc. w PDO w 2013 r. Podczas suszy w 2015 r. potwierdziła swoją przydatność na stanowiskach słabszych i uboższych w zasoby wodne. Wyróżnia ją szybki wzrost początkowy oraz bardzo dobra sztywność łodyg. Rosomak jest odporny na głownię guzowatą i fuzariozy. 

Kanonier (FAO 240) – odmiana z katalogu wspólnotowego o ziarnie semi flint, czyli preferowanym bardziej w uprawie na kiszonkę. Odmiana o bardzo dobrym wczesnym wigorze, dobrze ulistniona, o bardzo wysokiej strawności całych roślin (powyżej 72 proc.); NEL: 6,8 MJ/kg suchej masy. W ostatnich trzech latach badań COBORU odmiana dawała stabilny plon ziarana, powyżej wzorca. W doświadczeniach rejestrowych Kanonier uzyskał najlepszy wynik na tle odmian o tej samej wczesności. Odmiana o bardzo dobrej odporności na fuzariozy kolb, toleruje słabsze stanowiska. 

KWS

Walterinio KWS (FAO 260) – numer jeden w plonie kiszonki i ziarna w 2017 r. Odmiana wpisana do krajowego rejestru w 2016 r. o ziarnie typu flint-dent. W PDO z 2017 r. jej plon ogólny suchej masy wyniósł 213,8 dt/ha, a plon suchego ziarna 128,8 dt/ha (1. miejsce ex aequo wśród wszystkich odmian). Od czterech lat daje najwyższe plony kiszonki w Polsce: całych roślin, jednostek pokarmowych i kolb (ziarna). Ma potężne i bogato ulistnione rośliny, z długimi kolbami oraz wydłużony efekt stay green. Udział kolb w plonie przekracza 55 proc. Walterinio KWS polecany jest na kiszonkę na wszystkie stanowiska glebowe.

Agro Polis (FAO 240) – odmiana wpisana do krajowego rejestru w 2016 r. o ziarnie typu flint-dent. Jej rośliny są bardzo wysokie i bogato ulistnione. W doświadczeniach PDO w 2017 r. plon ogólny suchej masy wyniósł 198 dt/ha, a plon suchego ziarna – 126,2 dt/ha. Odmiana dała rekordowe plony ziarna na polach produkcyjnych w 2016 i w 2017 r., zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Polecana jest na kiszone ziarno dla bydła. Odmianę cechuje doskonała strawność całych roślin oraz efekt stay green. Ma bardzo zdrowe rośliny. Rekomendowana jest na średnie gleby, do uprawy na kiszonkę i ziarno w całej Polsce.

Agro Vitallo (FAO 280)  – odmiana z katalogu wspólnotowego (CCA 2012). To numer 1 w Polsce w plonie suchej masy z całych roślin (24,9 t/ha), w badaniach rozpoznawczych COBORU i PZPK z 2014 r. na 70 odmianach, a także nr 2 w plonie s.m. kolb (12,3 t/ha). Tworzy potężne rośliny, obficie ulistnione, z dobrze wypełnionymi kolbami (49,2 proc. udziału w plonie wg badań CCA COBORU 2014), ziarnem typu flint/dent, bogatym w skrobię by-pass. Rośliny pozostają długo zielone, również w suchych latach, co zawdzięczają silnemu efektowi cechy stay green. Odmiana toleruje suche i słabsze stanowiska.

Ronaldinio (FAO 260) – uniwersalna odmiana z krajowego rejestru (KR 2008) zarówno na kiszonkę, jak i na ziarno. Plonuje bardzo stabilnie i wysoko od wielu lat. Daje bardzo wysokie plony skrobi (powyżej 56 proc. udziału kolb) i wyróżnia się wysoką strawnością całej rośliny (74,6 proc. - wyniki oficjalne UKZUZ 2011-12). Kukurydza w bardzo silnym typie stay green, co przekłada się na elastyczny termin zbioru i zachowanie zieloności roślin przy dojrzałym ziarnie. Dobrze znosi okresowe susze i może być uprawiana na różnych glebach.

Ricardinio (FAO 230) – odmiana z krajowego rejestru (KR 2012) o najwyższej zawartości skrobi w kiszonce w badaniach niemieckich i polskich. Jej rośliny są średniowysokie w typie stay green. Odmiana nadaje się doskonale do produkcji kiszonki dla najbardziej wydajnych grup zwierząt. W PDOiR w 2014 r. jej plon ziarna wyniósł 118,7 dt/ha przy wilgotności 26,8 proc., a w 2013 r. – 104,5 dt/ha przy wilgotności 25,1 proc. Bardzo sprawnie oddaje wodę i ma doskonałą omłacalność. Wykorzystuje potencjał produkcyjny gleb urodzajnych.

Limagrain

LG 31.233 (FAO 240) z krajowego rejestru – najnowsza genetyka z programu LG AnimalNutrition. Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania na kiszonkę oraz bardzo wysokiej strawności włókna (DINAG – 53,6). Cechuje się dużym udziałem kolb (55 proc.) w plonie ogólnym suchej masy, dlatego zalecana jest na wysoko energetyczną kiszonkę. Bardzo dobrze sprawdza się w warunkach chłodnej wiosny. Polecana na dwa kierunki użytkowania – kiszonka i ziarno, szczególnie dla gospodarstw o wysokowydajnej produkcji mleka. Może być uprawiana na terenie całego kraju.

LG 30.275 (FAO 270) z krajowego rejestru – odmiana charakteryzuje się regularnym i stabilnym poziomem plonowania. To co ją wyróżnia to najwyższa strawność włókna (DINAG – 54,56) oraz bardzo wysoki i stabilny plon ogólny suchej masy na różnych stanowiskach glebowych. Prawidłowo przygotowana kiszonka z odmiany LG 30.275 cechuje się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi, co skutkuje najwyższą produkcją mleka z jednego hektara (Indeks LGAN Milk +). Polecana do uprawy na terenie całego kraju, w tym na słabsze stanowiska.

LG 30.260 (FAO 250) z katalogu krajowego - to kolejny charakterystyczny „piegus” w portfolio LG. Odmiana z programu LG AnimalNutrition, a więc przeznaczona dla bydła, w szczególności krów mlecznych. Ma znaczny udział strawnych części włókna, zamienianych na energię wykorzystywaną w procesie produkcji mleka. Charakteryzuje się wysokim i stabilnym poziomem plonowania. Polecana na słabsze stanowiska i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

LG 31.234 (FAO 230) z katalogu krajowego - to nowość i najwcześniejsza odmiana przeznaczona na kiszonkę z programu LG AnimalNutrition. Mieszaniec z grupy wczesnej, charakteryzuje się wysokim potencjałem plonu suchej masy. Duża wysokość roślin jak i zdolność do zachowania zieloności łodyg i liści (stay green), to cechy dobrej odmiany kiszonkowej, poza tym LG 31.234 wyróżnia się bardzo dużym udziałem strawnego włókna DINAG – 53,6. To innowacyjne połączenie wydajności i jakości. Szczególnie polecana dla wysokowydajnych gospodarstw mlecznych, dla których jakość kiszonki z kukurydzy ma kluczowe znaczenie. Odmiana przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju.

Maïsadour

Hulk (FAO 250) – mieszaniec z katalogu wspólnotowego o ziarnie typu flint-dent, którego pokaźne, mocno zbudowane rośliny z potężnym ulistnieniem i wysokim udziałem kolb zapewniają wysokie plony kiszonki. Łodyga jest bardzo sztywna i odporna na choroby. Dobra zdrowotność tej odmiany oraz silny stay green uelastyczniają datę zbioru wpływając doskonale na wykorzystanie składników pokarmowych. Hulk świetnie adaptuje się do uprawy na różnych kompleksach glebowych w całym kraju.

Madlen (FAO 250) – nowy mieszaniec z katalogu wspólnotowego (CCA 2017), średniowczesny o ziarnie typu flint-dent-dent. Tworzy rośliny wysokie, silnie ulistnione, o grubych kolbach (do 18 rzędów). Madlen zapewnia bardzo dobry plon i energetyczną paszę dzięki dużemu udziałowi kolb w suchej masie. Duży udział skrobi mączystej w ziarnie pozwala z kolei na wysoką przyswajalność skrobi nawet po krótkim czasie zakiszania. Posiada dobry stay green, co pozwala na elastyczny termin zbioru na kiszonkę. Odmiana dostosowuje się do wszystkich warunków glebowych w Polsce.

Dynamite (FAO 250) – mieszaniec z rejestru krajowego (KR 2013) typu flint-dent, który tworzy rośliny wysokie, silnie ulistnione, o grubych kolbach (do 18 rzędów). Dynamite zapewnia bardzo dobry plon i wysokoenergetyczną paszę dzięki dużemu udziałowi kolb w suchej masie. Odmiana ta dostosowuje się do wszystkich warunków glebowych. Co roku potwierdza swój wysoki poziom plonowania w badaniach porejestrowych. Odmiana oznaczona TNW, a więc dobrze toleruje okresowy niedobór wody. Przeznaczona jest do uprawy na kiszonkę na wszystkich typach gleb w całej Polsce.

MAS 20.S (FAO 240) – mieszaniec z rejestru krajowego (KR 2015), średniowczesny, o  wysokim i stabilnym poziomie plonowania w badaniach porejestrowych. Jego wysokie rośliny z dobrze zaziarnionymi kolbami gwarantują duży udział skrobi w kiszonce. Odmiana z wysoką tolerancją na okresowe niedobory wody. Przeznaczona do uprawy w całej Polsce, na wszystkich typach gleb.

Mas 08.F (FAO 170) - jest nowym bardzo wczesnym mieszańcem, o ziarnie typu flint, do użytkowania na ziarno i kiszonkę. Odmiana cechuje się bardzo krótkim okresem wegetacji, dlatego nadaje się do uprawy w najchłodniejszych rejonach kraju. Tak wczesna odmiana jest również przydatna w cieplejszych regionach, kiedy okres wegetacji kukurydzy jest skrócony, ze względu na opóźniony termin siewu lub kiedy rolnik zakłada wcześniejszy zbiór. Mas 08.F oferuje przyzwoite plony na kiszonkę lub na ziarno. Przeznaczona jest do uprawy w całej Polsce, na wszystkich glebach w dobrej kulturze.

RAGT

RGT Forexxia (FAO 250) – mieszaniec trójliniowy z katalogu wspólnotowego, średniowczesny, ziarno typu flint-dent. Odmiana o bardzo wysokich roślinach i dużym ulistnieniu, a także o bardzo wysokim plonie ogólnym suchej masy oraz udziale kolb w plonie ogólnym suchej masy. Kiszonka z niej cechuje się bardzo wysoką wartością energetyczną i wysoką strawnością włókna DINAG, a także bardzo wysoką zdrowotnością. Potrafi bardzo dobrze wykorzystać dobre warunki klimatyczno-glebowe.

RGT Twixxter (FAO 250/260) – mieszaniec pojedynczy z katalogu wspólnotowego, średniowczesny, ziarno typu flint-dent. Odmiana o bardzo wysokich roślinach dających bardzo wysoki plon ogólny suchej masy oraz wysoki plon kolb. Może być uprawiana w każdych warunkach. Posiada bardzo wysokie i jednocześnie zrównoważone wartości odżywcze. Mocny stay green i wysoka zdrowotność to dodatkowe atuty odmiany.

Babexx (FAO 220) – mieszaniec pojedynczy, wczesny z katalogu wspólnotowego. Jego atutami są bardzo wysoki plon ogólny suchej masy oraz udział kolb w plonie ogólnym suchej masy, a także duży plon skrobi i energii. Rośliny są bardzo wysokie, silnie ulistnione o mocnym stay green. Cechują się bardzo dobrym wigorem początkowym i małą wrażliwością na choroby. Tolerancyjne na gleby słabsze i zimne oraz wcześniejszy siew.

Volumixx (FAO 250) – mieszaniec pojedynczy, średniowczesny z katalogu wspólnotowego. Daje bardzo wysokie i stabilne plony ogólne suchej masy oraz suchej masy kolb, a kiszonka cechuje się wysoką energią i strawnością. Odmiana o dość dobrym wigorze początkowym i małej wrażliwości na choroby. Rośliny są dosyć wysokie i bardzo mocno ulistnione. Dobrze radzą sobie na glebach przepuszczalnych i suchych.

RGT Karlaxx (FAO 280) - mieszaniec  pojedynczy z katalogu wspólnotowego, średniopóźny. Rośliny bardzo wysokie, masywne, mocno ulistnione. Daje bardzo wysokie plony zielonej i suchej masy. Potrafi bardzo dobrze wykorzystać sprzyjające warunki klimatyczno-glebowe odpłacając się zwyżką plonu. Ponadto, charakteryzuje się dobrą wydajnością energii i bardzo dobrą strawnością. Osiąga bardzo dobre wyniki w produkcji biogazu. Wyniki odmiany są stabilne na przestrzeni lat.

Saatbau

Danubio (FAO 240) – odmiana zarejestrowana i szeroko spopularyzowana w całej Polsce. Posiada wielu zwolenników tak w uprawie na ziarno, jak i na kiszonkę. Danubio wykształca długie, bardzo dobrze zaziarnione kolby. Na polu wyróżnia się wysokimi, ale przede wszystkim bardzo masywnymi roślinami o grubej, mocno ulistnionej łodydze. Uzyskuje najlepsze wyniki plonu zielonki, suchej masy oraz jednostek pokarmowych z hektara, nawet na słabszych stanowiskach. Wysoki udział kolb o bardzo dobrej strukturze zapewnia uzyskanie kiszonki o bardzo wysokiej energetyczności. Mocny stay green i niższa zawartość włókna wpływają na wysoką strawność.

Garrido (FAO 240) – odmiana z katalogu wspólnotowego łącząca wysoki plon zielonki z doskonałymi parametrami żywieniowymi. Wysokie i mocno ulistnione rośliny zapewniają znakomitą produktywność, zachowując bardzo dobrą tolerancję na wyleganie. Bardzo duży udział kolb w zakiszanej masie, wysoka zawartość skrobi w ziarnie oraz dobra strawność gwarantują wysoką energetyczność paszy. Natomiast kolba typu flex pozwala na dostosowanie normy wysiewu do warunków glebowych oraz uprawę odmiany na glebach lżejszych i bardziej przepuszczalnych.

Chicago (FAO 250) - średniowczesny mieszaniec pojedynczy zarejestrowany w Polsce, o uniwersalnym kierunku użytkowania, choć badania rejestrowe były prowadzone w kierunku uprawy kiszonkowej. Chicago uzyskuje doskonałe wyniki w badaniach na kiszonkę, jednak bardzo wysoki plon kolb oraz bardzo dobre wyniki plonu ziarna w badaniach europejskich i polskich (wewnętrznych hodowcy) potwierdzają duże zdolności produkcyjne tej odmiany w przypadku uprawy na ziarno.

Assano (FAO 230) - odmiana zarejestrowana w Polsce, w grupie wczesnej kiszonkowej. Tworzy rekordowo wysokie rośliny o imponujących kolbach, co pozwala uzyskać najlepsze wyniki plonu jednostek pokarmowych i kiszonkę o dobrej energetyczności. Bardzo intensywne wschody, mocny wigor wiosenny, bardzo wysoka odporność na wyleganie oraz wyjątkowa zdrowotność sprawiają, że Assano jest łatwa w uprawie. W badaniach łanowych odmiana potwierdziła również rekordowy potencjał plonowania na ziarno.

Talentro (FAO 260) - odmiana o profilu uniwersalnym gwarantująca najwyższe plony suchej masy (potwierdzone bardzo dobrymi rezultatami w badaniach rejestrowych COBORU), a także wysokie plony ziarna. Rośliny przewyższają inne odmiany średnio aż o 15-20 cm, są mocno ulistnione, o grubej łodydze, długo utrzymują zieloność i posiadają charakterystyczne antocyjanowe zabarwienie. Wyjątkowy plon kolb oraz ziarno typu flint-dent z wysoką zawartością skrobi pozwalają na uzyskanie najwyższej masy kiszonki o optymalnej strawności i wysokiej energetyczności. Talentro w doświadczeniach łanowych w 2016 r. uzyskał czołowe wyniki w plonie ziarna, co świadczy o szerokich możliwościach użytkowania tej odmiany.

Saaten-Union

Suprime DS1460C (FAO 260) – kiszonkowy mieszaniec trójliniowy z katalogu wspólnotowego, średniopóźny, o bardzo wysokim plonie ogólnym suchej masy. Wysokość tej odmiany uprawianej w optymalnych warunkach i na dobrych glebach, bogatych w substancje odżywcze, przy podstawowej technologii uprawy może dojść do 3,5 m. Suprime doskonale nadaje się również na gleby słabe i przesuszone. Doświadczenia oficjalne COBORU potwierdzają bardzo dobrą tolerancję odmiany na te czynniki stresowe.

Sunset DS1469C (FAO 300) – późny mieszaniec na biogaz i kiszonkę z katalogu wspólnotowego. Mimo że rośliny są bardzo wysokie i bardzo mocno ulistnione, Sunset jest mieszańcem o wysokich parametrach jakościowych kiszonki. Badania rejestrowe ÚKZÚZ w Czechach wykazały niezbicie, że wyniki jakościowe Sunset należą do jednych z najlepszych w grupie o dojrzałości późnej, np. ELOS wynosi 69,4 proc., a zawartość skrobi w całej roślinie 37,7 proc. 

Sudrix DS0527C (FAO 260) – mieszaniec trójliniowy z katalogu wspólnotowego, średniopóźny, na paszę i biogaz. Daje obfite plony biomasy o wysokich parametrach jakościowych, takich jak energetyczność i strawność. Rośliny są bardzo wysokie i bogato ulistnione, typu stay green. Cechują się dobrą odpornością na wyleganie. Odmiana polecana jest do uprawy także na glebach słabszych.

Susann (FAO 260-280) - mieszaniec pojedynczy z katalogu wspólnotowego, w typie średniopóźnym, uniwersalny, przydatny do uprawy na kiszonkę, biogaz oraz na ziarno. Łączy w sobie ogromny potencjał plonu wysokoenergetycznej kiszonki z bardzo małymi wymaganiami względem uprawy, ponieważ nadaje się również na gleby lżejsze. Posiada duże, bardzo charakterystycznie zaziarnione kolby. Odmiana wyróżnia się także bardzo dobrym efektem stay green, co czyni ją elastyczną pod względem terminu zbioru.

Sumaris (FAO 250) – to średniopóźny mieszaniec pojedynczy na kiszonkę oraz na ziarno z katalogu wspólnotowego. Sumaris charakteryzuje się bardzo dużymi i mocno-ulistnionymi roślinami oraz bardzo wysokim potencjałem plonu zielonej i suchej masy. Kolejne lata doświadczeń potwierdziły przydatność tej odmiany do uprawy nawet w bardzo trudnych warunkach oraz wyróżniający się szybki wzrost początkowy. Sumaris to prawdziwa „fabryka” jakościowej kiszonki dla wysokoprodukcyjnych gospodarstw rolnych.

Syngenta  

SY Kardona (FAO 250) – mieszaniec średniowczesny wpisany do krajowego rejestru w 2016 r. Od dwóch lat zajmuje czołowe miejsce w badaniach porejestrowych COBORU. W 2016 r. uzyskał w swojej grupie najwyższy plon suchej masy 224,6 dt/ha (105 proc. wzorca) oraz najwyższy plon jednostek pokarmowych 24,9 tys./ha (104 proc. wzorca). W badaniach porejestrowych COBORU 2017 odmiana uzyskała plon suchej masy na poziomie 207,3 dt/ha (103 proc. wzorca) oraz wysoki plon jednostek pokarmowych wynoszący 23,3 tys./ha (103 proc. wzorca). Zdrowe, silnie ulistnione rośliny z dużym udziałem kolb dają plon o wyjątkowo wysokiej strawności i koncentracji energii. Odmiana sprawdza się na wszystkich rodzajach gleb.

SY Gordius (FAO 250-260) – mieszaniec średniowczesny/średniopóźny wpisany do wspólnotowego katalogu w 2017 r. Wyróżnia się bardzo wysoką strawnością i koncentracją energii. W badaniach własnych firmy Syngenta współczynnik strawności był o 5 proc. wyższy od standardowych odmian dostępnych rynku. Cechuje go mocny stay green i wysoka zdrowotność. Jest wyjątkowo odporny na okresowe niedobory wody i stres termiczny.

SY Welas (FAO 230-240) – mieszaniec średniowczesny wpisany do wspólnotowego katalogu w 2015 r. W badaniach rozpoznawczych COBORU w 2016 r. w grupie wczesnej uzyskał pierwsze miejsce w następujących kategoriach: plon ogólny świeżej masy 648 dt/ha (108 proc. wzorca), plon ogólny świeżej masy kolb 236 dt/ha (108 proc. wzorca), plon suchej masy kolb 118,7 dt/ha (108 proc. wzorca), plon jednostek pokarmowych 25 tys./ha (107 proc. wzorca). Mieszaniec ten pozwala uzyskać kiszonkę o bardzo wysokiej zawartości energii.

Zebrała Alicja Siuda

 

 

 

 

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat