Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Rekomendacje firm
Zabieg T1 w pszenicy ozimej

Do pierwszego zabiegu w ochronie pszenicy ozimej przed chorobami producenci środków ochrony roślin polecają:

Adama

Firma Adama Polska rekomenduje preparat Artemis 450 EC. To fungicyd „wszystko w jednym”, w którym połączone zostały trzy silne i skuteczne substancje aktywne: prochloraz (200 g/l),  tebukonazol (100 g/l) oraz fenpropidyna (150 g/l). Środek skutecznie chroni zboża przed wieloma chorobami: mączniakiem prawdziwym, rdzami, septoriozami, rynchosporiozą i plamistością siatkową. Artemis 450 EC polecany jest do stosowania w fazie strzelania w źdźbło, w dawce 2 l/ha, we wszystkich zbożach ozimych i głównych jarych. Działa wgłębnie i układowo, przeznaczony jest do zabiegów zapobiegawczych oraz interwencyjnych. Wykazuje skuteczność również w niskich temperaturach.

BASF

Firma BASF poleca Capalo 337,5 SE. Jak podkreśla producent, to bardzo dobry i sprawdzony fungicyd, który daje mocny fundament do budowy plonu. Zastosowanie trzech niezawodnych substancji aktywnych (metrafenon, fenpropimorf, epoksykonazol) we wczesnych fazach rozwojowych zapewnia długotrwałą i skuteczną ochronę przed szerokim spektrum chorób, w tym podstawy źdźbła, które stanowią bardzo duże zagrożenie dla plantacji zbóż, zwłaszcza ozimych. Atutem tego środka jest interwencyjne i zapobiegawcze działanie wzajemnie uzupełniających się substancji. Capalo 337,5 SE skutecznie zwalcza septoriozę liści, brunatną plamistość liści oraz rdzę brunatną, a w zwalczaniu mączniaka prawdziwego jest najlepszym specjalistą. Wymieniając zalety nie sposób pominąć doskonałej formulacji, co sprawia, że Capalo 337,5 SE wykazuje się wyjątkowo długim okresem działania. Zalecana dawka to 1,5 l/ha.

Na plantacje prowadzone mniej intensywnie BASF rekomenduje Duett Star 334 SE w dawce 1 l/ha, który sprawdza się nawet w temperaturze poniżej 10 st. C. Synergizm działania fenpropimorfu i epoksykonazolu sprawia, że produkt jest bardzo skuteczny przeciwko wielu chorobom grzybowym liści we wczesnych fazach wzrostu.

W zwalczaniu wszystkich najważniejszych chorób tego okresu pomoże także Track 300 SC lub Ventur 300 SC, które bazują na dwóch substancjach aktywnych - boskalidzie i epoksykonazolu. Preparaty zalecane są w dawce 1,2-1,5 l/ha.

Belchim

Ubiegły rok, jak i początek obecnego obfitował w dużą ilość opadów. Wielu rolników jesienią miało problemy z terminowym siewem ozimin. Belchim wskazuje, że tam, gdzie udało się to zrobić, rośliny będą narażone na wyjątkowo silną presję chorób podsuszkowych, mączniaka (w zależności od przedplonu i wrażliwości odmianowej zbóż) oraz fuzarioz. Pierwszy zabieg ochronny będzie zatem kluczowy. Firma poleca ochronę pszenicy w oparciu o trzy substancje aktywne: prochloraz, metkonazol oraz pyriofenon, zawarte odpowiednio w preparatach: Faxer, Sirena 60 EC oraz Property 180 SC. Pierwszy z nich działa na łamliwość źdźbła oraz septoriozę paskowaną liści, drugi na septoriozę paskowaną liści oraz fuzariozę, natomiast ostatni na mączniaka prawdziwego. Zalecane dawkowanie w mieszaninie to: 0,7 l/ha Faxer + 0,7 l/ha Sirena 60 EC + 0,25 l/ha Property 180 SC (w zależności od presji mączniaka).

DuPont

Firma DuPont rekomenduje do zabiegu T1 (BBCH 29-31) środek Wirtuoz ­ 520 EC o działaniu zapobiegawczym i interwencyjnym w minimalnej dawce 1 l/ha. Wskazuje przy tym, że to najbardziej kompletny fungicyd pod względem składu oraz koncentracji substancji aktywnych, który zwalcza najważniejsze choroby nie tylko w pszenicy ozimej, ale także pszenżycie ozimym i jęczmieniu jarym. Dzięki synergistycznemu działaniu prochlorazu i tebukonazolu oraz obecności niezastąpionego proqinazidu środek sprawdza się w zwalczaniu kompleksu chorób podstawy źdźbła, mączniaka, septoriozy paskowanej, rdzy, plamistości siatkowej liści, rdzy karłowej, rynchosporiozy zbóż oraz brunatnej plamistości liści.

Wirtuoz 520 EC nadaje się do pierwszych zabiegów w każdym programie zwalczania chorób grzybowych. Jednak w programach intensywnych dla pszenicy ozimej warto rozważyć wprowadzenie do zabiegu T1 fungicydów o działaniu zapobiegawczym i interwencyjnym zawierających pentiopirad (SDHI), np. Wirtuoz 520 EC 0,6 l/ha + Vertisan 200 EC 0,6 l/ha lub Wirtuoz 520 EC 0,6 l/ha + Treoris 350 SC 1,2 l/ha. Pentiopirad bardzo skutecznie działa na najważniejsze choroby grzybowe występujące w fazie strzelania w źdźbło, ale także na kształtowanie się masy liściowej. Wspomaga również rozwój silniejszego systemu korzeniowego, co przekłada się lepsze plonowanie zbóż, zwłaszcza w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju.

Sumi Agro  

Warunki pogodowe jesienią 2017 r., a więc stosunkowo ciepła i bardzo wilgotna aura, sprzyjały rozwojowi patogenów chorobotwórczych. Dlatego Sumi Agro zaleca jak najwcześniejsze wykonanie zabiegu T1 w pszenicy ozimej. Proponuje fungicyd Yamato 303 SE w dawce 1,5 l/ha, który sprawdza się we wczesnowiosennych zabiegach już w temperaturze od 5 st. C. Yamato 303 SE jest produktem kompleksowym, który zawiera dwie substancje czynne (tetrakonazol – 70 g/l i tiofanat metylu – 233 g/l), pochodzące z różnych grup chemicznych. Produkt wykazuje działanie systemiczne i przeznaczony jest do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego. Zwalcza łamliwość źdźbła zbóż, fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści oraz septoriozę liści.

Na plantacje szczególnie narażone na występowanie mączniaka prawdziwego (odmiana, wczesny siew) Sumi Agro rekomenduje mieszaninę zbiornikową Yamato 303 SE (1,5 l/ha) + Kendo 50 EW (0,1 l/ha). W skład preparatu Kendo 50 EW wchodzi cyflufenamid 50 g/l z nowej grupy fenyloacetamidów, która poprzez działanie układowe nadaje się do stosowania  interwencyjnego i zapobiegawczego (do sześciu tygodni) na mączniaka prawdziwego. W uprawie pszenicy Kendo 50 EW ogranicza również występowanie: brunatnej plamistość liści, rdzy brunatnej, rdzy żółtej, septoriozy paskowanej liści, septoriozy plew oraz fuzariozy.

Syngenta

Aby skutecznie chronić uprawy zbóż ozimych i nie dopuścić do spadków plonu (nawet do 14,94 dt/ha przy braku zabiegu T1, według doświadczeń Syngenty z 2017 r.), zabieg T1 nie może być opóźniony i powinien być wykonany od fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30/31).

Na początku wiosennej wegetacji zbóż ozimych największym zagrożeniem są: mączniak prawdziwy, septoriozy oraz łamliwość podstawy źdźbła. Syngenta wskazuje, że najskuteczniejszym rozwiązaniem przeciw mączniakowi jest Tilt Turbo 575 EC. Preparat zawiera dwie substancje aktywne: 450 g/l fenpropidyny i 125 g/l propikonazolu. Obie wykazują działanie systemiczne i przeznaczone są do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Fenpropidyna wykazuje bardzo wysoką skuteczność w zwalczaniu mączniaka prawdziwego, nawet do 20 dni od infekcji. Sprawdza się w niskiej temperaturze (nawet 8 st. C). Natomiast propikonazol skutecznie ogranicza występowanie septoriozy liści, rdzy brunatnej oraz brunatnej plamistości liści.

Bardzo skutecznym środkiem zwalczającym różne szczepy łamliwości podstawy źdźbła jest Unix 75 WG. Preparat ten zawiera 750 g/kg cyprodynilu – substancji o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego. Wyjątkową skuteczność w zwalczaniu wszystkich chorób grzybowych zagrażających pszenicy na początku wiosennej wegetacji dają połączone w mieszaninie Tilt Turbo 575 EC (0,6 l/ha) + Unix 75 WG (0,6 kg/ha).

Bayer

Firma Bayer na pola pszenicy o wysokim potencjale plonotwórczym i z właściwym zmianowaniem proponuje system Univo Xpro, w którym do pierwszego zabiegu zaleca trzyskładnikowy fungicyd Boogie Xpro 400 EC, o wyjątkowym działaniu na choroby podstawy źdźbła oraz przeciwko septoriozom. Fungicyd należy do preparatów z grupy SDHI, zawiera biksafen, protiokonazol i spiroksaminę.

Z kolei do ochrony plantacji narażonych na wystąpienie fuzarioz Bayer poleca system Fusaro Xpro, który dobrze sprawdzi się przy uproszczonym zmianowaniu i uproszczonej uprawie. W koncepcji tej za ochronę podstawy źdźbła i liści w pierwszym zabiegu odpowiada Delaro 325 SC. Fungicyd jest mieszaniną trifloksystrobiny i protiokonazolu.

System Fusaro Xpro przeznaczony jest również do zwalczania chorób jęczmienia, co przynosi wymierne korzyści w postaci wysokiego plonowania. Oba preparaty stosowane do pierwszego zabiegu (Boogie Xpro 400 EC oraz Delaro 325 SC) wyróżniają się wysoką elastycznością dawkowania, którą można dopasować do warunków i poziomu presji patogenów.  

Zebrała Alicja Siuda 

Dr Marta Damszel, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: O kondycji zdrowotnej zbóż może decydować genetyczna odporność odmian na patogeny, poziom agrotechniki, ale także warunki atmosferyczne. Spóźnione siewy ozimin, związane z obfitymi opadami w wielu rejonach kraju, a na Lubelszczyźnie z deficytem wody skutkowały słabym wigorem roślin, które nie osiągnęły optymalnej fazy rozwojowej przed zimą. Ponadto, wegetacja trwała długo i zapasy składników pokarmowych czerpane bezpośrednio z ziarniaka są ubogie. Taki stan roślin będzie wymuszał szybkie startowe dokarmianie zbóż wiosną łatwo przyswajalnymi formami azotu oraz ich dokrzewianie.

Warunki atmosferyczne nie ograniczyły jednak zdolności infekcyjnych patogenów zbóż. Na zbożach ozimych już widać wyraźne objawy mączniaka prawdziwego zbóż i traw, septoriozy liści oraz plamistości na pochwach liściowych, sugerujących kompleks chorób podstawy źdźbła. Wiadomo również, że zarodniki przetrwalnikowe sprawcy rozpowszechnionej już w całej Polsce rdzy żółtej mogą przetrwać 118 dni zimowego spoczynku, a pod okrywą śnieżną nawet 150 dni, nie tracąc zdolności tworzenia bazydiospor i infekowania roślin w okresie wegetacji. Uprawa zbóż w mokrych rejonach kraju narażona jest także na silne porażenie podstawy źdźbła sprawcami chorób podsuszkowych, stąd prognozuje się nasilenie fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i łamliwości źdźbła zbóż. Dlatego też wkrótce po ruszeniu wegetacji należy określić ryzyko nasilenia chorób i zaplanować zabieg ochrony aparatu asymilacyjnego oraz podstawy źdźbła.

Uwzględniając progi ekonomicznej szkodliwości, ale również zdolności grzybów do bezobjawowego bytowania w roślinach, np. długo inkubującej się Zymoseptoria tritici (sprawcy septoriozy paskowanej) oraz oznaki typowe i specyficzne innych chorób, np. mączniaka prawdziwego czy brunatnej plamistości liści, zabieg ochrony T1 należy wykonać do fazy strzelania w źdźbło. Kryterium doboru substancji aktywnych przeznaczonych do ochrony zbóż w tym terminie zależy od skuteczności względem czynnika infekcyjnego. Wśród substancji aktywnych z grupy morfolin stosowanych w obecnie zarejestrowanych produktach należy wymienić fenpropidynę oraz fenpropimorf, które działają już od 5 st. C. Spośród triazoli: cyprokonazol, epoksykonazol, fluchinkonazol oraz protiokonazol (skuteczne od 10 st. C), z grupy strobiluryn azoksystrobinę i fluoksastrobinę (wymagających temperatury powyżej 10 st. C), spośród karboksyamidów: benzowindyflupyr (Solatenol), boskalid, biksafen, fluoksapyroksad, a z imidazoli – prochloraz.

Ze względu na szerokie spektrum czynników infekcyjnych oraz aurę od mokrej jesieni po siarczyste mrozy w pierwszym tygodniu marca, oczekiwania względem skutecznego środka ochrony roślin powinny uwzględniać: szeroki zakres działania w zmiennych warunkach pogodowych, sprawny transport substancji aktywnych w roślinie oraz długi czas działania, odporność na zmywanie, a także gwarancję efektu plonotwórczego. 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat