Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Rekomendacje firm
Nawóz pod korzeń 

Do przedsiewnego, a w przypadku niektórych nawozów również do pogłównego nawożenia rzepaku ozimego i zbóż ozimych firmy polecają: 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Zarówno rzepak, jak i pszenica ozima programują plon już jesienią. Rzepak zanim przejdzie w okres spoczynku zimowego pobiera duże ilości składników, ok. trzykrotnie więcej potasu niż fosforu, dlatego pod pług zaleca się stosować nawóz o szerokim stosunku P:K, najlepiej Polifoskę Petroplon NPK (MgS) 5-10-30-(3-9) + 0,1 proc. B, która dzięki takiemu składowi pokrywa także jesienne zapotrzebowanie rzepaku na bor i siarkę. Zapewniając odpowiednie odżywienie ogranicza występowanie chorób, w tym szarej pleśni. W przypadku zwolnienia wzrostu i purpurowienia liści zaleca się wykorzystanie Polifoski 21, od fazy piątego liścia (BBCH 15), która nie rozhartuje roślin, a zabezpieczy je w azot i siarkę. 

„Głodująca” jesienią pszenica ozima szybko traci potencjał plonowania. Równomierne rozmieszczenie składników w warstwie ornej (pod pług) w postaci Polifoski 6 NPK (S) 6-20-30-(7) jest najbardziej efektywne. W przypadku jesiennej fiksacji azotu (fizycznej blokady w glebie) po przyoraniu słomy z przedplonu, pszenica odczuwa brak azotu amonowego już od fazy dwóch liści (BBCH 12), ograniczając rozwój korzeni. Wtedy od fazy pięciu liści (BBCH 15) należy wspomóc rośliny dawką ok. 150 kg/ha Polifoski 21. 

Grupa Azoty Puławy

Pulan – puławska saletra amonowa 34N jest uniwersalnym nawozem, który ze względu na zawartość dwóch efektywnych form azotu (amonowa i azotanowa) sprawdza się w różnych warunkach glebowych i terminach stosowania. Posiada najwyższą zawartość azotu w grupie nawozów saletrzano-amonowych. Cechuje go jednorodna granulacja oraz sypkość. Zawiera dodatkowo magnez. Jest to nawóz do stosowania przedsiewnego oraz pogłównego na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawy polowej. Szczególnie polecany w przypadku chłodnej wiosny.

RSM natomiast jest nawozem azotowym zawierającym wszystkie dostępne formy azotu. Oferowany w trzech stężeniach (28N, 30N i 32N), które dostosowane są do różnych temperatur przechowywania. Stosowany jest do nawożenia przedsiewnego i pogłównego na wszystkich rodzajach gleb w uprawie zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków i ziemniaków. Płynna forma umożliwia równomierne rozprowadzenie nawozu na powierzchni pola i przyspiesza przyswajanie azotu przez rośliny. Wysoce skuteczny w okresach niedoborów wilgoci w glebie. 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn

Salmag to nawóz granulowany, zawierający 27,5 proc. N, w tym 13,8 proc. w formie amonowej (wolniej działającej) oraz 13,7 proc. w formie saletrzanej, o szybszym działaniu. Zawiera także 3,5 proc. wapnia rozpuszczalnego w wodzie (CaO) oraz 4 proc. magnezu całkowitego (MgO).

Budowa chemiczna granulek Salmagu zabezpiecza przed zbyt szybkim wypłukaniem azotu, a w konsekwencji przed jego stratami w glebie. Natomiast ich jednorodność pozwala na łatwy i równomierny wysiew. To uniwersalny nawóz, który można dozować pod wszystkie rodzaje upraw, bez względu na okres stosowania (przedsiewnie, pogłównie). 

Zaksan to kędzierzyńska saletra amonowa, której jednym z głównych atutów jest możliwość równomiernego rozsiewu nawet na odległość do 42 m, co wiąże się z mniejszą eksploatacją maszyn  i niższymi kosztami uprawy. Pokrycie granuli substancją przeciwzbrylającą daje gwarancję sypkości nawozu, a ich wytrzymałość mechaniczna zabezpiecza przed kruszeniem i ścieraniem w trakcie transportu i magazynowania. Produkt zawiera 16 proc. azotu w formie amonowej oraz 16 proc. w formie saletrzanej i wzbogacony jest w wapń i magnez. Można go stosować przedsiewnie i pogłównie pod wszystkie rośliny, a także mieszać z innymi stałymi nawozami granulowanymi.   

K+S Polska

Do zastosowania przedsiewnego w zbożach ozimych K+S poleca nawóz Korn-Kali, który zawiera 40 proc. K2O, 6 proc. MgO, 4 proc. Na2O oraz 12,5 proc. SO3. W trakcie jesiennej wegetacji zboża budują system korzeniowy, krzewią się i przygotowują do spoczynku zimowego. Potas steruje gospodarką wodną rośliny i wpływa na skuteczność wykorzystania azotu. Zawarty w nawozie magnez z kizerytu oddziałuje z kolei na rozwój systemu korzeniowego, który dzięki temu może lepiej pobierać wodę i składniki z głębszych warstw gleby.

Przed siewem rzepaku ozimego idealnym momentem na zastosowanie Korn-Kali jest okres uprawek pożniwnych, które umożliwiają dokładne wymieszanie nawozu z glebą. Korn-Kali można zastosować przedsiewnie jednorazowo. Wczesny termin aplikacji pozwala na przemieszczenie składników w głębsze warstwy gleby skąd są łatwo pobierane przez korzenie roślin. Zarówno rzepak ozimy, jak i pszenica ozima wykorzystują ponad 200 kg K2O w trakcie wegetacji, dlatego K+S rekomenduje stosowanie 400-600 kg Korn-Kali na ha. W przypadku uprawy na lżejszych glebach możliwy jest podział dawki na jesienną (60-70 proc.) i wiosenną (30-40 proc.). Atutem Korn-Kali jest skład nawozu, który pozwala na jednoczesną aplikację czterech składników pokarmowych, w tym wyjątkowego magnezu z kizerytu. 

Timac Agro

Fertiactyl SD to pierwszy nawóz donasienny z kompleksem Fertiactyl, zawierającym substancje biostymulujące: glicyna-betaina, zeatyna, kwasy huminowe i fulwowe. Nawóz zawiera także dwa ważne mikroelementy: Mn (1,5 proc.) i Zn (1,5 proc.). Glicyna-betaina zwiększa naturalny wigor roślin i ich odporność na niekorzystne warunki środowiska. Zeatyna stymuluje rozwój systemu korzeniowego (zwłaszcza korzeni włośnikowych) i zwiększa naturalną odporność roślin. Kwasy huminowe i fulwowe zwiększają dostępność składników pokarmowych z gleby, poprawiają strukturę gleby i stosunki wodno-powietrzne, stymulują aktywność mikrobiologiczną gleby, a także ułatwiają neutralizację toksycznego glinu na stanowiskach kwaśnych. Dobre zaopatrzenie kiełkujących roślin w Mn i Zn zapewnia intensywny, zrównoważony rozwój początkowy roślin i zwiększa wykorzystanie potencjału genetycznego materiału siewnego. Dawkowanie: 350 ml/100 kg nasion zbóż (3,5 l/t).

Natomiast Pinkstart to nowy mikrogranulowany nawóz do ultrazlokalizowanego stosowania w uprawie rzepaku, zawierający niezbędne składniki pokarmowe: P, K, S oraz kompleks o działaniu biostymulującym Physio+ (z aminopuryną) i wysoce reaktywny węglan wapnia – Mezocalc. Kompleks biostymulujący Physio+ pobudza start roślin jesienią, wpływa na pobieranie wapnia i rozwój systemu korzeniowego. Nawóz doskonale miesza się z nasionami i przy wysiewie nie wymaga stosowania dodatkowego aplikatora. Dawkowanie: 20-25 kg/ha. 

Yara Poland

Nawożenie rzepaku i pszenicy ozimej w technologii Yara może odbywać się w dwóch programach. Pierwszy to zastosowanie YaraMila Nitrofosek, nawozów azotowo-potasowo-fosforowych wczesną wiosną, a zatem przerzucenie stosowania nawozów fosforowo-potasowych na wiosnę. Wówczas w uprawach pszenicy jesienią nie stosujemy wcale nawozów, jedynie w przypadku rzepaku nawóz YaraMila RAPS 16-8-16 w celu odżywienia składnikami NPK i dodatkowo siarką (12,5 proc.) oraz borem (0,1 proc.). Jest to technologia sprawdzona i efektywna ekonomicznie.

Druga technologia polega na zastosowaniu nawozu zawierającego P i K jesienią (zarówno pod pszenicę, jak i rzepak). Do tego celu można wykorzystać nawóz YaraMila NPK 9-12-25 zawierający dodatkowo siarkę (6,5 proc.) oraz bor (0,02 proc.). 

Zakłady Chemiczne Siarkopol Tarnobrzeg

Tarnogran R z borem NPK (CaMgS) 3-9-19- (5-3-21) +B to wieloskładnikowy nawóz mineralny przeznaczony do nawożenia rzepaku, gorczycy białej, kapusty i roślin strączkowych, a także roślin okopowych. Skład chemiczny i formy składników w nawozie zapewniają dobre odżywianie roślin w całym okresie wegetacyjnym. Zalecany jest do stosowania w wielu gatunkach rolniczych, wykazujących zapotrzebowanie nie tylko na fosfor i potas, ale także na siarkę, wapń i magnez.

Tarnogran pod zboża – NPK (CaMgS) 4-15-20- (5-2-13) z Cu, Mn, Zn jest wieloskładnikowym nawozem nieorganicznym, przeznaczonym do nawożenia zbóż ozimych, jarych oraz roślin o wysokim zapotrzebowaniu na fosfor i potas. Tarnogran pod zboża zawiera składniki pokarmowe w formach rozpuszczalnych w wodzie, łatwo przyswajalnych przez rośliny. Podstawowe zalety nawozu to odpowiedni stosunek fosforu do potasu oraz zawartość mikroelementów: miedzi, manganu i cynku. 

Zebrała Alicja Siuda

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat