Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Rekomendacje firm
Odmiany pszenicy ozimej 

Firmy hodowlane oraz dystrybucyjne polecają następujące odmiany pszenicy ozimej: 

Agrii

RGT Sacramento to oścista pszenica hodowli RAGT, tegoroczna nowość. Odmiana wczesna o średnich (do niskich) wymaganiach stanowiskowych i dobrych parametrach jakościowych ziarna (grupa A – Francja). Bardzo dobrze plonuje (9 st./9 st. wg BSA na poziomie A1). Jej niewysokie rośliny wykazują także bardzo dobrą odporność na wyleganie. Odmiana wysoce odporna na choroby, zwłaszcza na rdzę żółtą i brunatną oraz fuzariozę kłosów. Polecana również na trudniejsze stanowiska, przy lasach, gdzie szkody wyrządza zwierzyna łowna. 

Moschus – odmiana hodowli Strube o wybitnych parametrach jakościowych ziarna. W badaniach niemieckich jako pierwsza pszenica uzyskała maksymalną notę pod względem zawartości białka (9 st.), liczby opadania (9 st.) oraz wskaźnika sedymentacji (9 st.). Należy do grupy jakościowej E. Odmiana o bardzo wysokiej zdrowotności, szczególnie pod kątem mączniaka, rdzy żółtej, septoriozy liści i fuzariozy kłosów. Bardzo dobrze się krzewi, polecana na stanowiska średnie do lepszych, na których uzyskuje wysoki plon.

RGT Kilimanjaro to znana na rynku odmiana będąca kombinacją wysokiego plonu, bardzo dobrych parametrów ziarna (A) oraz bardzo dobrej zimotrwałości. Charakteryzuje się najwyższym plonem w grupie jakościowej A. Jest wysoce odporna na większość chorób, a w przypadku fuzarioz jej odporność jest nawet bardzo wysoka. To późniejsza odmiana, odporna na porastanie ziarna w kłosie, a także o wysokiej odporności na wyleganie. 

Ampol-Merol

Franz to wysokoplenna odmiana hodowli Nordsaat (Saaten Union) przeznaczona na gleby średnie i lepsze. Osiąga maksymalne pułapy parametrów jakościowych ziarna w swojej klasie (A). Bardzo odporna na najważniejsze choroby zbóż: DTR, septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów, mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła, dzięki czemu może być uprawiana w monokulturze zbożowej. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na wyleganie oraz na warunki stresowe. 

Gordian (klasa B), wyhodowana przez firmę Syngenta, jest odmianą o bardzo dobrej zdrowotności, z dużym potencjałem plonowania również na słabszych glebach. Ceniona przez rolników za wierność w plonowaniu na glebach mozaikowatych. Najważniejsze parametry jakościowe osiąga na poziomie klasy A, wśród których wyróżnia ją wysoka liczba opadania, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka. Odmiana średniowysoka, odporna na wyleganie, zalecana do uprawy na terenie całego kraju w terminach optymalnych i w opóźnionych.

Advokat to średniopóźna odmiana hodowli Saatbau Linz, wysokowydajna, o wysokich parametrach jakościowych ziarna (klasa A). Na tle wielu innych odmian wyróżnia się wyższą zimotrwałością i tolerancją na zmienne stanowisko glebowe. Stanowi wzorcowe połączenie bardzo wysokiej zdrowotności oraz odporności na wyleganie. Przeznaczona do siewu w terminie optymalnym oraz opóźnionym. Dobrze znosi uprawę w monokulturze zbożowej. 

Chemirol

Linus to odmiana jakościowa (A) znakomicie przystosowana do rodzimych warunków klimatyczno-glebowych, dzięki czemu plonuje stabilnie i wysoko we wszystkich rejonach Polski. Od 2012 r. niezmiennie odnotowuje najlepsze wyniki plonowania w badaniach COBORU (w klasie A). Charakteryzuje się także wysoką odpornością na wyleganie i łamliwość podstawy źdźbła, co przekłada się na większe bezpieczeństwo uprawy w monokulturze, lepsze zdolności adaptacyjne do różnych warunków produkcyjnych oraz wyższą tolerancję na wczesne siewy.

Montana to z kolei odmiana o znakomitej jakości wypiekowej ziarna, co zdecydowanie sytuuje ją w grupie elitarnej (E). Wysokie parametry w odniesieniu do liczby opadania, wskaźnika sedymentacji i zawartości białka wymiernie przekładają się na bardzo dobrą sprzedaż ziarna na cele produkcyjne. Odmiana odznacza się wysoką odpornością na choroby, w tym szczególnie na mączniaka, rdzę żółtą i brunatną. Dzięki wysokiej ocenie jej zimotrwałości rekomendowana jest do uprawy na terenie całego kraju.

Medalistka jest odmianą, która łączy w sobie bardzo dobrą zimotrwałość z wysokim potencjałem plonowania. Jej liczba opadania oraz wskaźnik sedymentacji zostały ocenione w badaniach rejestrowych COBORU na poziomie elitarnym. Medalistkę cechuje dobra zdrowotność, czego dowodem jest wysoka odporność na choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści czy fuzariozę kłosów. Jej zaletą są także niskie wymagania glebowe. Odmiana rekomendowana jest zarówno na cele konsumpcyjne, jak i paszowe. 

Danko

Tytanika (klasa A/B) – nowa odmiana pszenicy ozimej o wysokim poziomie plonowania, zarówno w średniointensywnej, jak i intensywnej technologii uprawy. Daje ziarno o bardzo dobrych parametrach jakościowych. Cechuje się wyjątkowo wysoką liczbą opadania (na poziomie grupy E) oraz wysoką zawartością glutenu. To odmiana o bardzo dobrej odporności na choroby, o średnio późnym terminie kłoszenia i dojrzewania. Jej wysoka odporność na zakwaszenie gleby umożliwia uprawę na glebach średniej jakości oraz słabszych.

Hondia to bardzo wysoko plonująca odmiana średniowczesna o wysokich parametrach jakościowych, ocenionych w Polsce na pograniczu klasy E/A. Wyróżnia się wyjątkową zdrowotnością wśród pszenic ozimych. Zwłaszcza bardzo dobrą odpornością na mączniaka prawdziwego (8 st./9 st.), rdzę żółtą (8,5 st.), choroby podstawy źdźbła (8,4 st.), fuzariozę kłosów (8,2 st.) oraz brunatną plamistość liści (7,8 st.). Wysoka zimotrwałość tej odmiany zapewnia  bezpieczeństwo uprawy. Toleruje nieuregulowane pH, co daje możliwość wysiewu na słabszych stanowiskach.

Arkadia to wczesna wysokojakościowa odmiana pszenicy (E/A), o wysokim poziomie plonowania, wyróżniająca się grubym i dobrze wyrównanym ziarnem. W latach 2014-17 najchętniej wybierana przez rolników odmiana pszenicy ozimej. Ma bardzo wysoką mrozoodporność (6 w skali 9 st.) oraz dobrą odporność na wyleganie i choroby. Dobrze się krzewi, dlatego przydatna jest do późnych siewów po kukurydzy i burakach. Wysoka odporność na zakwaszenie gleby umożliwia z kolei jej uprawę na słabszych glebach. 

Hodowla Roślin Smolice

Belissa (klasa A/B) jest flagową odmianą spośród odmian zbóż ozimych w ofercie HR Smolice. Dzięki swoim atutom znalazła się w grupie najpopularniejszych odmian pszenicy ozimej uprawianych w Polsce. Została nagrodzona przez komisję konkursową Złotym Medalem podczas ostatnich targów Polagra, a głosami rolników Złotym Medalem – Wybór Konsumentów. Belissa spełnia najważniejsze kryteria, którymi kierują się rolnicy przy wyborze odmiany. Należy do nich wysokie i wierne plonowanie (doświadczenia rejestrowe: 109 proc. wzorca w A1 i 104 proc. w A2; PDO 2015: 93,70 dt/ha w A1 i 108,2 dt/ha w A2; PDO 2016: 2. wynik – 103 proc. wzorca w plonie ziarna w A2 pośród wszystkich 100 badanych odmian; PDO 2017: 100 proc. wzorca w A2). Kolejne kryterium to bardzo dobra zimotrwałość, którą COBORU po zimie 2016 r. podniósł dla tej pszenicy z 4,5 na 5 st. W tym samym roku COBORU opublikował także wyniki przezimowania odmian, w których Belissa uplasowała się na 3. miejscu. Wysokiej plenności i zimotrwałości towarzyszy odporność na większość chorób grzybowych. Przede wszystkim dobra odporność na choroby podstawy źdźbła, przydatna w przypadku uprawy „zboże po zbożu”, a także na pleśń śniegową (8,4 st.), mączniaka i brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów oraz bardzo dobra odporność na rdzę brunatną. Dodatkowe zalety tej odmiany to: krótka i sztywna słoma (ok. 88 cm), wysoka odporność na wyleganie w fazie dojrzałości mlecznej oraz bardzo wysoka przed zbiorem, a także dobre plonowanie na glebach zakwaszonych. Sprawdza się w późnych zasiewach. 

Hodowla Roślin Strzelce

Euforia to odmiana o obecnie najwyższym potencjale plonowania, zarejestrowana w Polsce w 2018 r., o zimotrwałości na poziomie 5,5-6 st. Jej ziarno osiąga parametry klasy A, ale w zdecydowanej większości cech spełnia nawet wymogi klasy E (najwyższej). Wysoka i stabilna liczba opadania utrzymuje się także podczas mokrych żniw. Euforia doskonale toleruje zarówno wczesny jak i późny termin siewu. Cechuje ją bardzo wysoka odporność na wyleganie oraz podwyższona tolerancja na zakwaszenie gleby. Typ uprawowy pojedynczego kłosa z elementami kompensacyjnymi. Toleruje obniżoną normę wysiewu (od 225 ziaren/m2 na dobrych stanowiskach).

Owacja – odmiana zarejestrowana w Polsce w 2017 r. Uzyskała wówczas najlepsze wyniki plonowania wśród wszystkich odmian badanych w naszym kraju (wg WWPO Zboża ozime COBORU 2017) – 108 proc. wzorca. Ma ciężkie ziarno o dobrych parametrach jakościowych. Zimotrwałość na poziomie 4,5 st. powoduje, że dobrze toleruje także ostrzejsze zimy. Preferuje gęsty łan. Zalecana norma wysiewu to 320-380 ziaren/m2.

Wilejka to nowa odmiana oścista. Wyróżnia się najwyższą mrozoodpornością na rynku (7,5 st.), a więc uprawa Wilejki jest świadomym ograniczaniem ryzyka wymarznięcia plantacji pszenicy. Plonuje bardzo dobrze w latach o różnym przebiegu pogody. Ma bardzo ciężkie ziarno spełniające parametry klasy A. Toleruje uprawę na lżejszych glebach oraz rzadszy siew (300-350 ziaren/m2). Typ uprawowy kompensacyjny z elementami pojedynczego kłosa. 

KWS Lochow Polska

KWS Emil to odmiana chlebowa (klasa B), o wysokiej zimotrwałości i dobrej regeneracji po zimie.  Jej rośliny są niskie, odporne na wyleganie. Bardzo dobrze sprawdza się w intensywnej technologii prowadzenia łanu. Ma dobry wyrównany profil zdrowotnościowy, tj. dobrą odporność na rdze, septoriozę plew i brunatną plamistość liści. Można ją wysiewać w terminach opóźnionych. Toleruje herbicydy zawierające chlorotoluron.

Julius jest odmianą z grupy jakościowej A, a według badań porejestrowych zaklasyfikowaną do grupy E. Sprawdzona w praktyce rolniczej w czasie wielu trudnych sezonów wegetacyjnych. Zimotrwałość na poziomie 5 st. daje możliwość jej uprawy na terenie całego kraju. Ma wysoki współczynnik krzewienia oraz dobrą odporność na wyleganie. Odmiana elastyczna pod względem terminu siewu, zachowuje wysoki plon przy siewie średnio wczesnym oraz opóźnionym, np. po burakach cukrowych. Daje ziarno o wysokiej i stabilnej liczbie opadania, co jest istotną cechą w trakcie trudnych i mokrych żniw. Można ją uprawiać w słabszych warunkach glebowych. Toleruje herbicydy zawierające chlorotoluron. 

Limagrain

LG Jutta to odmiana jakościowa typu chlebowego (B), zarejestrowana w Polsce w 2016 r., średniopóźna, o średniowysokim źdźble. Charakteryzuje się wysokim ponadprzeciętnym plonowaniem – 109 proc. wzorca w badaniach rejestrowych COBORU (poziom A1). Ze względu na bardzo dobrą zimotrwałość wynoszącą 5,5 st. w skali bonitacyjnej COBORU, nadaje się do uprawy we wszystkich rejonach uprawy pszenicy w Polsce. Odmiana o bardzo korzystnym profilu zdrowotnościowym w odniesieniu do podstawowych chorób pszenicy występujących w Polsce, zwłaszcza względem łamliwości podstawy źdźbła, rdzy żółtej i brunatnej, a także mączniaka prawdziwego i brunatnej plamistości liści.

Kepler – odmiana jakościowa typu A, zarejestrowana w Polsce w 2010 r. Stanowi kombinację takich cech jak: stabilność i wysokość plonowania, dobra jakość ziarna oraz wysoka tolerancja na powszechnie występujące choroby zbóż. Szczególną odporność wykazuje wobec septoriozy liści i plew, rdzy brunatnej oraz mączniaka, a dzięki genowi Pch2 doskonale toleruje choroby podstawy źdźbła. W doświadczeniach COBORU najlepsze wyniki plonowania Kepler osiągał w województwach północnych, zachodnich i południowo-zachodnich. To odmiana średniopóźna i krótkosłoma o średniej zimotrwałości. Jej ziarno ma wysoką MTZ (53 g) i bardzo dobre walory technologiczne.

Dagmar – odmiana jakościowa typu A, średniowczesna o wysokiej zimotrwałości. Polecana we wszystkich rejonach uprawy pszenicy w Polsce, także na słabsze stanowiska. Dagmar posiada bardzo dobre parametry skupowe, w tym zawartość białka i gęstość ziarna w stanie zsypnym. Daje ziarno o wysokiej jakości z bardzo niską akumulacją mykotoksyn i odpornością na porastanie. Cechą wyraźnie wyróżniająca tę odmianę jest bardzo dobre plonowanie w grupie odmian wczesnych. Nadaje się do siewu po zbożach i kukurydzy na ziarno. 

Osadkowski

Apostel – odmiana jakościowa (A) hodowli IGP Polska, o średniowczesnym terminie dojrzewania, zarejestrowana w Polsce w 2018 r. po uzyskaniu w 2017 r. najwyższego wyniku plonowania na dwóch poziomach agrotechniki (A1 i A2). Buduje wysoką masę tysiąca ziaren (MTZ). Posiada wybitną odporność na mączniaka prawdziwego. Ważnym parametrem tej odmiany jest wysoka tolerancja na niskie pH gleby. Rekomendowana na średnie stanowiska glebowe, w kierunku tych lepszych. Toleruje późniejsze terminy siewu. Nie poleca się jej uprawiać w monokulturze zbożowej.

Zeppelin to odmiana jakościowa (A) hodowli Syngenta, o średniowczesnym terminie dojrzewania i bardzo dobrej zimotrwałości (5,5 st.). Posiada wysoką odporność na mączniaka prawdziwego oraz pozostałe choroby liści. Jej mocną stroną jest stabilne plonowanie w różnych latach oraz wysokie parametry jakościowe (wyrównanie ziarna i zawartość białka). Toleruje późniejsze siewy po kukurydzy lub burakach. Polecana na średnie stanowiska glebowe.

Hondia – odmiana jakościowa (A) hodowli Danko o średnim terminie dojrzewania, zarejestrowana w Polsce w 2014 r. Jej wysoki potencjał plonowania jest związany z wysoką zimotrwałością (5,5 st.), a także z bardzo dobrą tolerancją na choroby podstawy źdźbła i liści. Ma małe do średnich wymagania glebowe. Polecana do uprawy po kukurydzy i burakach, a także w wąskich płodozmianach zboża po zbożach. Buduje wysoki plon o bardzo dobrych parametrach. 

ProCam

Findus – odmiana hodowli Syngenta, zarejestrowana w 2014 r. (UE). Stanowi połączenie jakości (klasa A) i wyśmienitych parametrów agrotechnicznych z ponadprzeciętną zdrowotnością, co stwarza wysokie bezpieczeństwo uprawy nawet w mocno stresowych warunkach. Bardzo tolerancyjna na zmienne warunki metrologiczne, jak wysokie temperatury czy silne opady deszczu. Rewelacyjnie się krzewi, nawet przy opóźnionych siewach i ma wysoką mrozoodporność (6 st. według skali COBORU). Jej wymagania glebowe są średnie. Wykazuje niską podatność na rdzę żółtą.

Faustus to bardzo wczesna odmiana hodowli Strube, zarejestrowana w 2015 r. (UE), o wysokiej jakości wypiekowej oraz zdrowotności liści i kłosa. Ma bardzo wysoką i stabilną liczbę opadania oraz niską skłonność do porastania w kłosie. Wykazuje wysoką tolerancję na fuzariozę kłosów oraz septoriozę liści. Odmiana idealna w zmianowaniu z rzepakiem. Dobrze toleruje suche stanowiska.

Gustav – odmiana klasy B/A, hodowli W. von Borries-Eckendorf (Niemcy), zarejestrowana w 2015 r. (UE). Wysoki poziom plonowania, jak również zdrowotność kłosa i liści oraz najniższa skłonność do wylegania wśród pszenic, daje możliwość uprawy tej odmiany na wielu stanowiskach również w mniej intensywnych technologiach. Zachowuje wysoki plon oraz stabilny poziom białka nawet przy ograniczonym nawożeniu azotem. Wykazuje wysoką zdrowotność, szczególnie w zakresie rdzy brunatnej i mączniaka. Mrozoodporność na poziomie 4,5-5 st. (wg COBORU). 

RAGT Polska

RGT Bilanz (KR 2017) to jedna z najwyżej plonujących odmian w Polsce, chlebowa (B), o średniopóźnym terminie dojrzewania. Wykazuje bardzo dobrą ogólną odporność na choroby, zwłaszcza na łamliwość podstawy źdźbła, co zwiększa bezpieczeństwo jej uprawy w monokulturze. Bardzo dobrze radzi sobie na trudniejszych stanowiskach, w tym po gorszych przedplonach. Jej rośliny są sztywne o dobrej odporności na wyleganie. To odmiana tolerancyjna na termin siewu. Zimotrwałość 4,5 st.

RGT Metronom (KR 2017) jest odmianą jakościową (A) o średniopóźnym terminie dojrzewania. Wysoko plonuje, zapewniając przy tym bardzo wysoką zawartość białka, glutenu, gęstość ziarna w stanie zsypnym oraz liczbę opadania. Wykazuje także wysoką odporność na choroby, zwłaszcza na septoriozę liści. Odmiana doskonale sprawdza się na średnich oraz słabszych stanowiskach. Tolerancyjna na termin wysiewu oraz niższe pH gleby. Ma bardzo dobrą zimotrwałość (4,5 st.).

Ponticus (UE 2015) – odmiana średniowczesna, wysoko plonująca, o bardzo wysokiej zawartości białka, glutenu oraz wysokiej i stabilnej liczbie opadania (klasa jakościowa E). Wykazuje bardzo dobrą odporność na choroby oraz na wyleganie, zalecana do uprawy na stanowiskach średnich. Odmiana o dobrej zimotrwałości (4 st.) oraz dobrym potencjale do regeneracji, mająca obecnie największy udział w rozmnożeniach wśród odmian grupy E w Niemczech. 

Saatbau Polska

Activus jest nową bardzo wczesną pszenicą ościstą klasy A. Ze względu na bardzo szybkie kłoszenie i dojrzewanie, trzecia dawka azotu powinna być aplikowana nawet do tygodnia wcześniej w stosunku do większości odmian uprawianych w Polsce. Wysoka stabilność plonowania Activusa została potwierdzona wynikami badań w Polsce i Europie. Jej wysokie, ale wystarczająco odporne na wyleganie rośliny budują długi wypełniony ziarnem kłos o dość wysokiej MTZ – 43 g. Activus nadaje się do opóźnionych siewów.

Siegfried jest odmianą o wybitnym potencjale plonotwórczym i dobrej jakości ziarna (klasa B). Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem krzewienia, długim kłosem oraz bardzo wysoką MTZ. To bardzo zdrowa pszenica, odporna na rdzę brunatną, żółtą, na mączniaka oraz fuzariozę kłosów. Ma bardzo sztywną i krótką słomę, dzięki czemu idealnie nadaje się do bardzo intensywnej uprawy, nastawionej na uzyskanie maksymalnego plonu. Może być uprawiana po pszenicy.

Tonnage (C) to rekordzistka plonowania. W doświadczeniach rejestrowych COBORU z 2017 r. osiągnęła wynik 109 proc. wzorca przy uproszczonej agrotechnice. Tonnage jest najlepszym wyborem dla gospodarstw, które nastawiają się na maksymalny plon z hektara, nieco mniej wagi przywiązując do parametrów jakościowych. Rekordowy plon budowany jest przez wysoką MTZ – ok. 50 g, oraz bardzo silne krzewienie. Odmiana nadaje się do uprawy na wszystkich typach gleb, na jakie trafia pszenica ozima. 

Saaten-Union Polska

Rotax to odmiana klasy B, która doskonale nadaje się do uprawy na trudniejszych stanowiskach.  Bezkonkurencyjnie sprawdza się w układzie pszenica po pszenicy oraz w siewie po kukurydzy, w opóźnionych terminach. Dzięki wybitnej zimotrwałości (określonej przez COBORU na 5 st.) można ją również polecić w regionach, gdzie występują bardzo niskie temperatury w czasie zimy. To najlepiej plonująca pszenica spośród odmian o zimotrwałości przekraczającej 5 st. 

Rivero – odmiana klasy B o wybitnej tolerancji na opóźnione siewy. Przydatna do siewu na chłodnych i suchych stanowiskach. Z uwagi na charakterystyczny przewiewny łan Rivero cechuje się podwyższoną odpornością na mączniaka. To odmiana typu Low-Input, która doskonale sprawdza się w technologiach uproszczonych, zapewniając zadowalający plon przy względnie niskich nakładach na uprawę. 

Hybery F1 (B) to pierwszy mieszaniec pszenicy ozimej zarejestrowany w Polsce (w 2015 r.). W badaniach rejestrowych COBORU wykazywał bardzo wysoki potencjał plonowania, a także wyróżniał się bardzo dobrą zdrowotnością oraz żywotnością roślin. Odmiana ta sprawdziła się również w minionym sezonie (2017), w uprawie na stanowiskach po innych zbożach, czego dowiodła w badaniach COBORU plonując na poziomie 108,9 proc. wzorca (najplenniejsza pszenica wg badań PDO COBORU, przedplon zbożowy). 

Syngenta

Delawar (KR 2015) – jakościowa odmiana pszenicy ozimej (klasa A) zarejestrowana w Polsce w 2015 r., o bardzo dobrym potencjale plonowania (urzędowe wyniki plonowania tej odmiany w różnych rejonach Polski znacznie przewyższały poziom plonowania wzorca). W doświadczeniach COBORU odmiana wyróżniała się doskonałą odpornością na choroby, w tym na Fusarium.  Ma dość niskie rośliny o dużej odporności na wyleganie. Jest odmianą o bardzo dobrych walorach technologicznych ziarna, takich jak liczba opadania czy sedymentacja. Rekomendowana do uprawy w całym kraju na różnych stanowiskach, dobrze toleruje opóźnione terminy siewu.

Galerist (CCA 2016) to jedna z najplenniejszych odmian pszenicy ozimej z grupy E (elitarna chlebowa), zarejestrowana w Niemczech, jako najwyżej plonująca pszenica ozima grupy E z dobrą zimotrwałością (4,5 st. potwierdzone w warunkach krajowych) oraz poszukiwaną przez przemysł przetwórczy doskonałą jakością wypiekową, połączoną z wysoką wydajnością mąki. Jest odmianą niską, o dobrej odporności na wyleganie i zimotrwałości, przy zrównoważonej odporności na choroby. Galersit nadaje się na wszystkie typy stanowisk. 

Zebrała Alicja Siuda

 


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat